Як заповнити індосамент


 

На векселі, який є борговим зобов’язанням боржника сплатити певну грошову суму після закінчення встановленого терміну, в деяких випадках проставляється індосамент. Під останнім розуміється якась напис на зворотному боці векселя, яка дає іншій особі, право отримання боргу.Вам знадобиться

— Цивільний кодекс РФ;
- Реквізити колишнього векселедержателя;
- Реквізити особи, якій передаються права за векселем;
- Вексель.

Інструкція

  1. Скласти індосамент може індосант, тобто особа (фізична чи юридична), яке є його правонаступником. Право на здійснення операцій над векселем передається іншій особі — індосату. Напис пишеться на зворотному боці цінного паперу. Обов’язковими реквізитами індосаменту вважаються печатку і особистий підпис індосанта. Дату написання позначення проставляти не потрібно
  2. Індосамент може бути іменним. У такій написи містяться персональні дані майбутнього власника векселя. В бланковому позначенні вносяться реквізити колишнього правовласника цінного паперу. Відповідно, бланковий індосамент є передавальним, тобто колишній власник вручає іншій особі вексель, останній в свою чергу може здійснити необхідну операцію з фінансовим документом.
  3. Якщо ви бажаєте доручити іншій особі отримання грошей за векселем чи іншу операцію, передбачену законодавством, то такий напис на цінному папері буде називатися доручним індосаментом. У такому позначенні містяться, наприклад: «довіряю отримати», «валюта до отримання» або інші доручення, за допомогою яких власник векселя має право здійснити операцію через особу, чиї персональні дані вказані в написі. Після такого індосаменту можуть проставлятися тільки доручним позначення, що регламентовано Цивільним кодексом РФ.
  4. Ще існує заставний індосамент, в якому повинна міститися застереження: «валюта у заставу», «майно в заставу» та інші позначення, які мають на увазі заставне право. Такий напис є одним з видів препоручительного індосаменту. Відповідно, власником цінного паперу виступає то особа, що передала вексель в заставу. Векселедержатель може тільки вимагати від боржника сплати за цінним папером, а також накласти відповідальність у разі відмови власника документа від виконання зобов’язань.
  5. Якщо у векселі прописано, що цінний папір передавати не можна, то будь проставлений індосамент не має юридичної сили. Тому документ слід читати уважно, перш ніж писати напис.