Як заповнити інвентарну картку

Як заповнити інвентарну картку

Інвентарна картка — це первинний документ, в якому відображається облік об’єкта основних засобів (мова йде про форму ОС — 6), а також групи об’єктів основних засобів (форма ОС-6а). Нові форми інвентарних карток вступили в силу з 2003 року, проте, згідно закону, старі первинні документи переробляти не потрібно.

Інструкція

  1. Вгорі картки має стояти офіційне найменування підприємства та його реквізити. Якщо картка була заведена раніше, і вам треба її доповнити, а реквізити підприємства за цей час змінилися, не видаляйте їх. Просто напишіть або надрукуйте зверху нові з зазначенням дати, з якої вони вступили в силу.
  2. Запис в картці про об’єкт або групі об’єктів повинна починатися актом приймання-передачі товару якою інформацією про дату і місце його покупки. Далі слід характеристика об’єкта: серія, модель, марка, номер техпаспорта, інвентарний і заводський номер, первісна вартість.
  3. У картці міститься інформація про прийняття на облік, пересуванні, модернізації, в тому числі — реконструкції, і, нарешті, про списання або вибуття об’єкта основних засобів. Графа «списання з бухгалтерського обліку» заповнюється в останню чергу.
  4. Необхідно вказати місцезнаходження об’єкта основних засобів (цех заводу, офіс і так далі) та своєчасно вносити нову інформацію, якщо об’єкт переміщується. Також в інвентарній картці повинні бути заповнені графи «переоцінка», «витрати на ремонт» (якщо такий проводився), «зміна первісної вартості».
  5. У графі «коротка індивідуальна характеристика об’єкта основних засобів» слід вказати точну кількість і найменування приладдя, матеріал, з якого вони виготовлені (якщо це — дорогоцінний метал, наприклад, золото, платина і так далі). Внизу картки ставиться прізвище особи, яка веде інвентарний облік на підприємстві, і його власноручний підпис.

Зверніть увагу

Заповнювати інвентарну картку можна як на комп’ютері, так і від руки.

Корисні поради

Типову форму інвентарної картки можна скачати на одному із сайтів бухгалтерії в інтернеті.