Як заповнити картку із зразками підписів

Як заповнити картку із зразками підписів

Для здійснення розрахунків з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках, необхідно оформити картку з відбитком печатки та зразками підписів індивідуального підприємця або посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису документів. Правила оформлення банківської картки чітко регламентовані відповідними вказівками Центрального Банку Росії.

Вам знадобиться

Бланк банківської картки, ручка, друк

Інструкція

 1. Для заповнення банківської картки використовуйте друкарську машину з шрифтом чорного кольору (допускається використання принтера комп’ютера) або ручку з чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів. Факсимільний підпис для заповнення картки використовувати не можна.
 2. В полі «Власник рахунку» внесіть повне найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію. Якщо картка заповнюється на фізичну особу, вкажіть своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реквізити документа, що посвідчує особу. Якщо ви займаєтеся приватною практикою (нотаріус, адвокат), вкажіть вид діяльності.
 3. У полі «Місце знаходження (місце проживання)» вкажіть адреса постійно діючого виконавчого органу юридичної особи або її відокремленого підрозділу, адреса фактичного місця проживання фізичної особи (індивідуального підприємця).
 4. В полі «Тел. N »вкажіть у дужках код населеного пункту, а потім номер телефону організації або індивідуального підприємця.
 5. У полі «Банк» вкажіть повне найменування банку або підрозділу розрахункової мережі Банку Росії, в якому ви відкриваєте банківський рахунок.
 6. У полі «Відмітка банку» не робіть ніяких записів. Тут після присвоєння банківського рахунку номера проставляється відмітка про прийняття картки особою, якій надано таке право. Поле «Інші відмітки» також залиште незаповненим (воно заповнюється кредитною організацією).
 7. На звороті банківської картки в полі «Короткий найменування власника рахунку» вкажіть записане в свідоцтві про реєстрацію коротке найменування юридичної особи, а при його відсутності — повне найменування. Клієнт-фізична особа проставляє своє прізвище, ім’я та по батькові, а також вказівка ​​на вид діяльності.
 8. В поле «Посада» вкажіть посади осіб, які наділені правами першого або другого підпису. Якщо ви заповнюєте картка як фізична особа, це поле залиште порожнім.
 9. У полі «Прізвище, ім’я, по батькові» вкажіть повністю прізвище, ім’я, по батькові осіб, наділених правами першого або другого підпису.
 10. В полі «Зразок підпису» проставляють напроти свого прізвища підпис особи, що володіють правами першого або другого підпису. У полі «Дата заповнення» вкажіть дату заповнення банківської картки.
 11. У полі «Підпис клієнта» проставити власноручний підпис повинен керівник юридичної особи, а в разі оформлення картки на фізичну особу — індивідуальний підприємець або особа, що займається приватною практикою.
 12. У полі «Термін повноважень осіб, що тимчасово користуються правом підпису» вкажіть термін повноважень осіб, встановлений розпорядчим актом клієнта.
 13. В полі «Зразок відбитку печатки» проставте зразок печатки (за її наявності). Відбиток повинен бути чітким.
 14. При бажанні упевніться нотаріально справжність власноручних підписів осіб, що володіють правом першого або другого підпису. Банківська картка може бути оформлена і без нотаріального засвідчення у присутності уповноваженого працівника банку.