Як заповнити картку Т-2

Як заповнити картку Т-2

При прийомі на роботу співробітника кадровик повинен заповнити картку за формою Т-2. Це особиста картка працівника, де вказані всі його дані. Картку Т-2 слід заповнити після оформлення працівника відповідно до трудового законодавства. Бланк особової картки працівника за формою Т-2 можна завантажити за посиланням http://www.test4you.webhost.ru/pages/33/fd/t2.xls.

Вам знадобиться

комп’ютер, інтернет, папір А4, принтер, паспорт працівника, документ про освіту, ручка, трудова книжка працівника

Інструкція

  1. На першій сторінці цієї форми кадровий працівник пише повне найменування підприємства відповідно до установчих документів, код підприємства відповідно до Класифікація підприємств та організацій.
  2. Особиста картка заводиться на працівника тим же числом, яким прийнято цей працівник на посаду. Тому дата складання відповідає даті прийняття на роботу. Картці присвоюється табельний номер. Кадровий працівник вписує ідентифікаційний номер платника податків та номер страхового свідоцтва обов’язкового пенсійного страхування відповідно до представленими працівником документами. Кадровик вказує стать працівника, вид роботи (основна, за сумісництвом). У картці необхідно вписати номер і дату укладення трудового договору.
  3. У картці Т-2 працівник відділу кадрів вписує повністю прізвище, ім’я та по батькові прийнятого на посаду співробітника, його дату і місце народження, громадянство відповідно до документа, який посвідчує особу.
  4. Відповідно до документа освіти в картці вказується статус освіти, одержаного за час навчання в освітній установі, серія та номер документа, дата початку та дата закінчення навчального закладу. Якщо працівник представив кілька документів про освіту, зазначаються реквізити кожного документа.
  5. Працівник відділу кадрів вираховує трудовий стаж прийнятого працівника за трудовою книжкою і вписує кількість років, місяців, днів трудового стажу на другій сторінці картки.
  6. У картці необхідно вказати стан у шлюбі працівника (одружений, неодружений, заміжня, не заміжня), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження найближчих родичів. Кадровик вписує серію, номер, дату видачі, ким і коли виданий документ засвідчує особу, відомості про військову службу.
  7. На третій і четвертій сторінці особової картки працівника вказується відомості про переведення, атестації, підвищення кваліфікації працівника, нагороди за час роботи, відпустки працівника. При звільненні працівника вказується дата звільнення, номер і дата видання наказу про звільнення. Працівник ставить свій підпис і дату підписання.