Як заповнити книги обліку доходів і витрат

Як заповнити книги обліку доходів і витрат

Книга обліку доходів і витрат є податковим регістром, що забезпечує правильне обчислення єдиного податку. Платникам єдиного податку, що застосовують УСН, необхідно враховувати доходи і витрати, що використовуються для обчислення податкової бази для розрахунку податку та заповнення книги обліку доходів і витрат. Книги можна вести на паперовому носії, вручну або в електронному вигляді.

Інструкція

  1. Платники податків, які використовують паперовий носій, спочатку повинні прошнурувати книгу, пронумерувати її сторінки, вказати загальну кількість сторінок і завірити цей напис підписом ІП або керівника організації та печаткою. Потім оформлену книгу надайте до податкового органу, де поставлять у ній підпис і печатку. Далі приступайте до заповнення книги.
  2. Платникам податків, провідним книгу в електронному вигляді, треба знати наступне. Після закінчення звітного періоду (календарного року) платники податків зобов’язані роздрукувати книгу, пронумерувати і прошнурувати її, вказати загальну кількість сторінок і так же завірити підписом і печаткою.
  3. Всі господарські операції записуйте в книзі щодня або в день їх здійснення. Підставою є дані первинних документів. Порядок ведення книги на паперових носіях при здійсненні помилок допускає їх виправлення, якщо вони обгрунтовані, підтверджені підписом, вказана дата їх внесення, і завірені печаткою (за її наявності).
  4. Тепер перейдемо до того, як заповнити книги обліку доходів і витрат. Заповнення титульного аркуша зробіть в першу чергу. У ньому вказуйте, окрім всіх відомостей про установу або індивідуальному підприємця, адресу. Місцем перебування російської організації вважають місце її державної реєстрації, тому в рядку «Адреса» вказуйте юридичну адресу.
  5. Треба зазначити, що розділ «I» — єдиний, який заповнюють платники податків, які використовують об’єктом оподаткування доходи. Платники податків, які використовують об’єктом оподаткування доходи, зменшені на витрати, для повного заповнення розділу «I» проводять розрахунки, передбачені розділом «II» книги. У розділі «I» доходи відображають у день надходження коштів на розрахункові рахунки або до каси, а витрати — після їх фактичного здійснення.
  6. Основними документами, на підставі яких йде формування податкової бази податку, є платіжні доручення при безготівкових розрахунках, або прибуткові касові ордери при готівкових розрахунках. У витратах сума «вхідного» ПДВ є окремим видом, а тому її записують до книги обліку окремим рядком. Збитки минулих податкових періодів, що переносяться на майбутнє, відображаються в розділі «III», вони роблять зменшення податкової бази податку.
  7. Доходи і витрати визначають і відображають в книзі обліку окремо за кожен квартал і наростаючим підсумком з початку року після закінчення звітного періоду: за I квартал, півріччя, 9 місяців та рік.