Як заповнити ліквідаційний баланс


 

Ліквідація підприємства є тривалим і складним процесом, в ході якого необхідно провести повну інвентаризацію майна та обов’язків компанії. Головним документом, який визначать реальний фінансовий стан фірми, є ліквідаційний баланс. Він складається строго в рамках встановлених законодавством правових норм.Інструкція

  1. Сформуйте ліквідаційну комісію і призначте її голови. Відправте відповідне повідомлення в податкову інспекцію, яка знаходиться за місцем реєстрації ліквідованого підприємства. Організації призначається податкова перевірка і перевірка позабюджетних фондів. Після цього необхідно приступити до складання ліквідаційного балансу, який оформляється за формою № 1.
  2. Проведіть бухгалтерську інвентаризацію майна і зобов’язань підприємства. Складіть акт інвентаризації, який підписується головним бухгалтером компанії і є основним документом для складання ліквідаційного балансу. При цьому необхідно визначити і підтвердити документально наявне майно та обязательствf, а також оцінити їх вартість та стан.
  3. Врахуйте вимоги кредиторів у тому розмірі, який визнала ліквідаційна комісія на підставі підтвердних документів. Таким документами можуть бути: договір, рішення судових органів, цінні папери, платіжні доручення, векселі та інше.
  4. Відобразіть цю суму на відповідних рахунках ліквідаційного балансу. Якщо рішення суду зобов’язало задовольнити вимоги кредитора, то в звітності вказується сума, яка визначена судом.
  5. Проаналізуйте вартість майна, яке зазначено в ліквідаційному балансі. Визначте, чи вистачає його для задоволення вимог кредиторів. Якщо ні, то підприємство визнається банкрутом та ліквідується згідно з порядком, встановленим законодавством для неспроможних юридичних осіб.
  6. Винесіть ліквідаційний баланс на розгляд засновників підприємства або органу, яка прийняла рішення про ліквідацію компанії. Прийміть цей звіт, після чого приступите до задоволення вимог кредиторів.