Як заповнити лімітно-забірну карту


 

Лімітно-забірна карта використовується для оформлення відпустки в структурні підрозділи матеріальних цінностей для систематичного споживання або за розробленим ліміту. Даний документ має регламентовану форму № М-8 і заповнюється за встановленими правилами.Вам знадобиться

— форма № М-8.

Інструкція

  1. Встановіть ліміт по матеріальних цінностей, який розраховує на підставі обсягів виробничих ділянок і норм витрат матеріалів, встановлених на підприємстві для одиниці продукції. Внесіть відповідні зміни наказом по підприємству. Якщо необхідно виконати понадлімітний відпуск матеріалів, то керівник або уповноважена особа повинні підписати відповідний дозвіл на підставі окремої вимоги.
  2. Передплачуйте лімітно-забірну карту окремо для кожного виду матеріальних цінностей, а також для кількох взаємозамінних матеріалів. Якщо необхідно замінити один вид матеріалу на інший, то в карті робіть запис «Заміна, дивись вимога №». Після чого зменшіть залишок ліміту.
  3. Складайте документ у двох примірниках. Один передається на склад підприємства, а другий — споживачу товарно-матеріальних цінностей. Завіряється карта підписом головного бухгалтера.
  4. Візьміть бланк за формою № М-8 для заповнення лімітно-забірної картки. Вкажіть назву підприємства, дату складання і порядковий номер документа. Позначте вид діяльності, для якого необхідний запитуваний матеріал. Заповніть дані відправника та одержувача, тобто структурних підрозділів, які відпускають і отримують матеріальні цінності за лімітно-забірної карті. Вкажіть облікову одиниці виробленої продукції і характеристику відпускається матеріалу.
  5. Заповніть графу «Ліміт», в якій зазначається максимальна кількість матеріальних цінностей для зазначеного виробничого процесу. Після цього бухгалтер ставить бухгалтерський синтетичний рахунок, код аналітичного обліку і ціни за одиницю матеріалу. Кладовщик при видачі по лімітно-забірної карті матеріальних цінностей зазначає у відповідній графі дату відпустки, кількість переданого матеріалу і залишок ліміту.