Як заповнити наказ про інвентаризацію

Як заповнити наказ про інвентаризацію

У зв’язку з проведенням інвентаризації грошових коштів, товаро-матеріальних цінностей на підприємствах слід складати наказ на інвентаризацію. Документ має уніфіковану форму, затверджену Постановою Держкомстату Росії № 88 від 18.08.1998 р. У ньому міститься назва об’єкта перевірки, склад членів комісії та інші обов’язкові реквізити.

Вам знадобиться

- Штатний розклад;
- Документи підприємства;
- Бланк наказу про інвентаризацію;
- Об’єкт інвентаризації.

Інструкція

  1. У бланку наказу про інвентаризацію впишіть найменування вашого підприємства відповідно до статуту або іншим установчим документом або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відповідно до водійськими правами, військовим квитком, паспортом або іншим документом, що засвідчує особистість. Вкажіть назву структурного підрозділу, де необхідно провести інвентаризацію, відповідно до штатного розкладу, діють в даній організації. Напишіть код вашої компанії за ЄДРПОУ підприємств і організацій. Дайте документу номер і дату складання.
  2. Впишіть у відповідному полі прописом призначається дату проведення інвентаризації. Впишіть назви посад, прізвищ, ініціалів працівників, які увійдуть до складу інвентаризаційної комісії. Вважається, що кількість членів такої комісії має бути не менше трьох осіб. Вкажіть назву посади, прізвище, ініціали голови комісії. Зазвичай таким є керівник структурного підрозділу, де слід провести перевірку, заступник директора, комерційний директор або інший фахівець, який займає керівну посаду.
  3. Вкажіть найменування об’єкта інвентаризації, який можуть бути товаро-матеріальні цінності, грошові кошти та інше майно або зобов’язання. Впишіть причину, яка послужила складання наказу. Такими можуть бути переоцінка товаро-матеріальних цінностей, їх контрольна перевірка, зміна матеріально відповідальних осіб, наприклад, касира, комірника. Вкажіть термін проведення інвентаризації, дату її початку і закінчення. Напишіть дату, коли матеріали за результатами інвентаризації (інвентаризаційний опис, акт про інвентаризацію) необхідно здати в бухгалтерію компанії для внесення коректувань.
  4. Право підпису наказу про інвентаризацію, як і будь-якого іншого розпорядчого документа, має керівник підприємства або інша уповноважена особа. Йому слід вказати назву займаної ним посади, прізвище, ініціали, поставити особистий підпис.