Як заповнити наказ про прийом на роботу

Як заповнити наказ про прийом на роботу

Існують загальні правила, встановлені законодавством РФ про порядок прийому на роботу та оформлення нових співробітників. Згідно зі ст. 68 Трудового Кодексу Росії він оформляється наказом керівника встановленої форми № Т-1, розробленої і затвердженої постановою Держкомстату РФ від о5.01.2004 р. № 1. Наказ може бути складений працівником кадрової служби на підставі попередньо укладеного з кандидатом трудового договору і підписаного керівником заяви про прийом на роботу.

Інструкція

  1. Скачайте, пройшовши за вказаною посиланням у кінці статті уніфіковану форму № Т1 для оформлення наказу про прийом на роботу одну людину, бланк документа у форматі Word або Excel.

    Почніть його заповнення з вказівки у відведеній рядку назви підприємства та коду ЄДРПОУ. Тут же, у вступній частині документа, вкажіть номер наказу (присвоєний відповідно до правил внутрішнього документообігу) і дату його складання.
  2. Заповніть рядки, відведені в бланку для вказівки дати прийому на роботу. Вони розташовані в правій частині документа, відразу після назви. Тут потрібно написати з якого числа, і з яке буде прийнято працівника. Якщо термін закінчення договірних відносин не обговорений окремо, варто написати в цьому рядку «Не визначено».

    Після слів «Прийняти на роботу» напишіть прізвище, ім’я та по батькові нового працівника. Далі повідомте, в який структурний підрозділ організації направляється фахівець, вкажіть його майбутню посаду з зазначенням рівня кваліфікації та опишіть умови прийому (постійно або тимчасово), а також характер майбутньої роботи.

    Обов’язково заповніть графи про умови оплати праці згідно зі штатним розкладом, покладених надбавки та вкажіть час для випробувального терміну, якщо він був призначений.
  3. У заключній частині документа напишіть номер трудового договору, який став підставою для видання наказу, і дату його укладення. Далі вкажіть посаду керівника, уповноваженого підписати наказ, залиште місце для його розпису та в дужках розшифруйте (прізвище, ініціали). Таким же чином заповнюється рядок, відведена для розпису працівника, яка розташовується після слів «З наказом ознайомлений».

Зверніть увагу

Зверніть увагу на те, що в цій статті обговорюється уніфікована форма № Т-1 наказу про прийом на роботу одного працівника. Для видання наказу для групи працівників потрібно буде застосувати спеціально розроблену форму № Т-1а