Як заповнити податкову декларацію на доходи фізичних осіб

Як заповнити податкову декларацію на доходи фізичних осіб

Заповнення декларації за формою 3НДФЛ вимагає максимальної уваги. Виправлення в документі не допускаються, а порядок його заповнення жорстко регламентований. Так, при заповненні бланка від руки всі букви повинні бути друкованими та великими. У разі найменшого відступу від норм заповнення, декларація прийнята не буде.

Вам знадобиться

- Бланк декларації;
- Комп’ютер і принтер або ручки;
- Довідки 2НДФЛ та інші платіжні та розрахункові документи, що підтверджують доходи та сплату податків з них.

Інструкція

 1. Джерелом даних для внесення в декларацію служать довідки за формою 2НДФЛ та інші платіжні та розрахункові документи, що підтверджують суми доходів і сплачених з них податків.
 2. Вгорі кожної сторінки потрібно проставляти ІПН, прізвище та ініціали платника податків великими літерами. Проте фізичні особи, які не мають статусу індивідуального підприємця, можуть ІПН не вказувати, для ІП ж це обов’язково.
 3. Всі грошові суми, крім доходів з-за кордону в іноземній валюті, пишуться в рублях. Валютні надходження або витрати пишуться в своїй валюті і переводяться в рублі за курсом ЦБ на день отримання або списання.
 4. Кожному внесена до декларації символу (літері або цифрі) повинна відповідати одна клітинка.

  Виняток — прості і десяткові дроби і суми грошей. Всі поля, відведені під той чи інший показник, заповнюються зліва направо, починаючи крайній лівій клітинки.

  Якщо заповнених клітин менше, ніж букв або цифр у показнику, зайві клітки справа заповнюються прочерками. Прочерки ставляться в усі клітини, якщо у відведеному для показника поле писати нічого. Особливий випадок — код Окатий. Якщо цифр в ньому менше, ніж клітин у відведеному йому поле, зайві треба заповнювати нулями.

  Це стосується і дрібних значень. Наприклад, 1 / 3 частка в квартирі пишеться в поле, в якому під кожну частину дробу відведено по три клітини, так: «1—/3—». Ціла частина пишеться в поле зліва від косою риси або, якщо дріб десяткова, точки, а дробова — справа. Аналогічно записуються грошові суми: зліва від точки в повних одиницях (наприклад, рублях), справа — в їх частинах (копійках, центах і т.п.).
 5. Усі дати пишуться в форматі «дд.мм.рррр», в лівій клітці полів для дати та місяця при необхідності ставиться нуль.
 6. Суми податку пишуться в цілих рублях без копійок, округлення проводиться за правилами арифметики: до 49 копійок включно в меншу сторону, від 50 до 99 — до цілого рубля в більшу.
 7. Готову декларацію роздрукуйте шрифтом Courier New висотою 16-18 пунктів. При скріпленні аркушів подбайте, щоб степплера, дироколом або голкою не були пошкоджені штрих-коди на бланку і внесені до декларації відомості.
 8. Внизу кожної заповненої сторінки потрібно підписатися і поставити дату під словами «Достовірність та повноту відомостей, зазначених на цій сторінці, підтверджую».