Як заповнити податкову декларацію з податку на майно

Як заповнити податкову декларацію з податку на майно

Відповідно до Податкового кодексу РФ, всі організації, що мають на балансі основні засоби, повинні платити податок на дані об’єкти і щорічно здавати в ФНС декларацію з податку на майно. Податкова декларація має код 1152026, вона затверджена Міністерством фінансів 20 лютого 2008 року.

Інструкція

 1. Податкова декларація з податку на майно складається з трьох розділів, останній з яких заповнюється іноземною організацією, що має майно, яке не бере участі в процесі роботи на території РФ.
 2. Спочатку заповніть титульний аркуш. Вкажіть ІПН та КПП організації, які ви можете подивитися в свідоцтві про постановку на облік в ФНС. Нижче ви побачите осередки, куди потрібно буде вписати номер коригування (0 — якщо ви здаєте первинну декларацію, 1, 2 і т.д. — якщо уточнену).
 3. Проставте код податкового періоду (34) і вкажіть звітний рік, тобто той, за який здається декларація. Нижче напишіть код ФНП, який ви також можете подивитися в свідоцтві про постановку на облік.
 4. Вкажіть повне найменування організації відповідно до установчих документів, пропишіть КВЕД (його ви можете подивитися у виписці з ЕГРЮЛ). Напишіть свій контактний телефон, вкажіть кількість сторінок в декларації.
 5. Виберіть того, хто буде надавати декларацію: або це сам платник податків, або його представник. Вкажіть ПІБ повністю, поставте підпис, дату складання та скріпіть синім відбитком печатки організації.
 6. Спочатку заповніть розділ 2, тобто визначте податкову базу і розрахуйте суму податку, що підлягає до сплати в бюджет. Вкажіть ІПН та КПП у верхній частині аркуша, проставте номер сторінки. Далі у клітинці нижче напишіть код майна, наприклад, при нерухомому майні вам потрібно вказати «1». Трохи праворуч вкажіть код Окатий.
 7. У рядках 020-140 вкажіть залишкову вартість. Для цього з первісною вартістю віднімайте суму нарахованої амортизації, і так на кожен місяць. У рядку 150 вкажіть середньорічну вартість майна, для цього загальну суму графи 3 розділу 2 розділіть на 12.
 8. У рядку 160 вкажіть код податкової пільги, якщо вона є, у противному випадку поставте прочерк. Далі проставте податкову базу, якщо ви не маєте податкову пільгу, неоподатковувана майно, то ця сума буде ідентична рядку 160.
 9. Вкажіть податкову ставку, яка відповідно до Податкового кодексу дорівнює 2,2%. За рядку 220 вкажіть суму податку, для цього суму, зазначену в рядку 190 помножте на 2,2%.
 10. У рядку 230 вкажіть суму авансових платежів, для цього візьміть розрахунки, які ви здавали протягом 9 місяців, підсумуйте суми платежів.
 11. Переходьте до заповнення розділу 1. У рядку 010 вкажіть код за ОКАТО (подивіться його в листі з органів статистики), а в рядку 020 — код бюджетної класифікації. У рядку 030 напишіть суму податку, яка підлягає до сплати. Її ви можете подивитися по рядку 220 розділу 2. Рядком нижче напишіть суму, яка підлягає до обчислення. Її ви можете порахувати так: рядок 220 — рядок 230.