Як заповнити податкову декларацію за 4 квартал

Як заповнити податкову декларацію за 4 квартал

Кожен звітний період російські підприємства, а також іноземні представництва фірм, що займаються комерційною діяльність на території Російської Федерації зобов’язані платити податок на прибуток. Обчислення податку на прибуток регулюється гл. 25 Податкового кодексу РФ.

Вам знадобиться

- Сума податку на прибуток.

Інструкція

  1. Податкову декларацію подайте не пізніше 28-го числа від дня закінчення звітного періоду. Декларація подається, незалежно від того, велася на підприємстві діяльність чи ні. Форма декларації затверджена Мінфіном Росії.
  2. Кожна декларація включає в себе показники попередньої декларації з податку на прибуток. Показники вкажіть у відповідних графах — в кожній графі за одним показником. Всі показники запишіть в рублях, копійки округлите і переведіть в рублі. У разі відсутності відомостей по одній із граф поставте прочерк.
  3. Заповніть декларацію пір’яний чи кульковою ручкою, заправленої чорним або синім чорнилом, можете також вдатися до допомоги комп’ютера, але ні в якому разі не заповнюйте податкову декларацію олівцем або кольоровими ручками.
  4. Якщо була допущена помилка, перекресліть її і впишіть правильне значення, потім завірте виправлене підписами посадових осіб та печаткою організації. Не можна виправляти помилки коректором або іншими способами, крім зазначеного вище.

    На кожній сторінці вкажіть ідентифікаційний номер, код прийняття на облік, порядковий номер сторінки.
  5. Розділ 1 заповніть в останню чергу, тому що в ньому записуються суми податку, які сплачуються в бюджет. Перший розділ податкової декларації на прибуток заповнюють усі організації незалежно від роду діяльності.
  6. Далі якщо ваше підприємство сплачує податок на прибуток і авансові платежі, заповніть підрозділ 1.1, якщо щомісячні авансові платежі — розділ 1.2, при сплаті податку на прибуток у вигляді дивідендів — 1.3. У четвертому кварталі щомісяця сплачують авансові платежі з податку на прибуток, розраховуючи його як різницю між показниками попередніх кварталів, розділених на три.
  7. Якщо ви маєте обов’язок зі сплати авансових платежів, то виконуйте їх навіть, коли у вас є переплата з податку на прибуток до бюджету і відображайте це в декларації незалежно від стану розрахунків з бюджетом.