Як заповнити податкову декларацію для ТОВ


 

Форма податкової декларації з єдиного податку у зв’язку із застосуванням УСН єдина для підприємств різних організаційно-правових форм, включаючи ТОВ, та індивідуальних підприємців. Однак є деякі відмінності, зумовлені специфікою фірми. Особливості заповнення декларації ТОВ стосуються головним чином титульного аркуша.


Вам знадобиться

— бланк декларації у паперовому або електронному вигляді, спеціалізована програма або онлайн-сервіс;
- Книга обліку доходів і витрат.

Інструкція

  1. Поля для номера коригування, звітного періоду і звітного року заповнюйте, виходячи з ситуації. Якщо декларація подається за підсумками року вперше, номер коригування дорівнює нулю. Нуль ставте в першій клітинці, у двох інших прочерки. При подачі коректує декларації номер коригування вже один. Далі — загальна кількість поданих декларацій мінус один. Це актуально і для фірм, і для ВП.
  2. Податковий період становить один рік. У відповідному полі проставте 34. В поле для звітного року — рік, за який звітує фірма. Наприклад, 2010 або 2011.
  3. У графі «за місцем знаходження (обліку)» проставте 210. Це означає, що ви звітуєте за місцем обліку організації.
  4. У графі, відведеній для найменування платника податків, вкажіть повну назву вашої організації: «Товариство з обмеженою відповідальністю таке-то». Всі букви повинні бути великими, в кожній клітинці по букві, на прогалини між словами відводите по одній клітинці.
  5. Заслуговує на увагу також розділ для підпису особи, яка подає декларацію. Подавати звітність від імені ТОВ може тільки його представник, тому у відповідному квадратику ставте двійку.
  6. В поле для прізвища, імені та по батькові вкажіть дані першої особи організації або її представника, якому делеговані повноваження для здачі звітності.
  7. Вкажіть у відповідному полі назву документа, що підтверджує повноваження представника — доручення — і її номер.
  8. Завірте декларацію підписом представника фірми і її печаткою у призначених для цього місця.
  9. Другу і третю сторінки декларації заповнюйте, виходячи з обраного об’єкта оподаткування та фінансового результату діяльності за підсумками року. Порядок внесення відомостей до цих розділів єдиний для фірм і для ВП.