Як заповнити податок на прибуток і збитки

Як заповнити податок на прибуток і збитки

Якщо потрібно скласти звіт про прибутки і збитки вашої організації, використовуйте типову форму. Якщо у типовій формі не вдається відобразити специфіку діяльності, то ви маєте право розробити свою форму, спираючись на рекомендовану. Для цього внесіть становище в облікову політику компанії і затвердите форму № 2 як додаток до наказу про облікову політику.

Інструкція

 1. Якщо ви зіткнулися з показником, який віднімається або відрізняється негативним значенням, то вказуйте його в круглих дужках.

  Доходи і витрати уявляйте розгорнуто, а взаємозалік проводьте тільки у випадках, передбачених законодавством з бухгалтерського обліку.
 2. Кодуйте рядка «Звіту» відповідно до наказу від 14 листопада 2003 р. № 475/102н.

  Обособьте всі види доходів і витрат, що мають істотне значення. Показник звітності вважайте істотним, якщо його він може вплинути на прийняття економічних рішень зацікавлених користувачів. Компанія самостійно визначає рівень суттєвості показників. Враховуйте їх оцінку, характер, конкретні обставини виникнення. Ставлення до 5% суми доходів або витрат до загальної величини за звітний рік вважайте істотним.
 3. У першій таблиці розрахуйте на підставі своїх доходів і витрат чистий прибуток, який ви отримали за звітний період.

  Визначте прибуток від господарської діяльності. Із суми доходів, отриманих за звітний період, відніміть суму видатків, проведених у поточному звітному періоді.
 4. Розділіть доходи і витрати компанії на дві групи. Перша по звичайних видах діяльності, а друга — «Інші». Інші доходи і витрати не ділите на підгрупи.

  До переліку витрат від звичайної діяльності дозволите витрати на виготовлення, закупівлю або збут продукції, на надання послуг. Розділіть їх на витрати, які відображаються на собівартості товару і на комерційні, управлінські витрати.
 5. Вказуйте валовий прибуток, прибуток (збиток) від реалізації продукції, прибуток до оподаткування та чистий прибуток.
 6. Валовий прибуток визначте так: від суми реалізації відніміть собівартість продукції. Від валового прибутку відніміть величину комерційних і управлінських витрат, отримаєте прибуток або збиток від реалізації.

  Прибуток до оподаткування знайдете, якщо до значення прибутку або збитку від реалізації додасте суму інших доходів або відніміть суму інших витрат. Відніміть із суми до оподаткування значення суми податку на прибуток, так ви отримаєте чистий прибуток.
 7. У другій таблиці звіту про прибутки і збитки призначеної для розшифровки інших доходів та інших витрат в графах 3 і 4 відображаєте дані за звітний період, в графах 5 і 6 відображайте такий же період попереднього року.
 8. Вносьте в рядку 210 дані про штрафи, пені, неустойки за порушення договорів.

  Вкажіть у рядку 220 прибуток (збиток) минулих років, які виявили у звітному році.