Як заповнити річний звіт

Як заповнити річний звіт

Робота бухгалтера вимагає посидючості і уважності. Рік плідної і старанної роботи закінчено, здавалося б, тепер відпочинок. Але немає. Тут-то і починається найскладніша робота — складання річного звіту. Це свого роду іспит для бухгалтера. Звіт буде правильним, якщо певні показники зійдуться. У річну бухгалтерську звітність входять: баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про зміни капіталу (форма № 3), звіт про рух грошових коштів (форма № 4) і додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5). Щоб зіставити показники звітності дотримуйтесь нашої покрокової інструкції.

Інструкція

 1. Не забувайте, що при заповненні форми № 3, в неї слід вносити показники не тільки за звітний період, а й за два попередніх. Якщо в компанії не проходило змін, то показники, зазначені у рядку 100, співпадуть з показниками за минулий рік. Якщо є розбіжності, потрібно з’ясувати їх причину і вказати це в пояснювальній записці.
 2. Зверніть особливу увагу на розділ «Довідки звіту», в них відображаються дані про розміри чистих активів фірми. Важливо, щоб ці показники не були нижчими, ніж показники вартості статутного капіталу. Якщо це так, то фірма повинна буде зменшити ці показники до даних чистих активів.
 3. Зверніть увагу на заповнення форми № 4. У ній потрібно вказувати залишок грошових коштів по фірмі в цілому, при цьому рух грошей слід вказати по кожному виду діяльності.
 4. Розшифруйте деякі показники балансу при заповненні форми № 5. Грошову суму тут слід вказувати тільки за минулий рік. Перевірте, чи збігаються окремі статті балансу з показниками форми № 1.
 5. Знайдені невідповідності поясніть в пояснювальній записці. Вона знадобиться при аудиторській перевірці. Записка повинна складатися з трьох обов’язкових розділів:

  - Структури компанії, і її основних видів діяльності,

  - Облікової політики,

  - Факторів, які вплинули на фінансову і господарську роботу компанії.

Зверніть увагу

Зараз підприємство може самостійно вказувати обсяг тієї інформації, яка повинна знаходитися в пояснювальній записці. Причому, така свобода її написання якраз сприяє появі основних помилок. Це відбувається тому, що багато хто ставиться до складання цього документа чисто формально. Однак таке ставлення помилково, так як пояснювальна записка є самостійною частиною бухгалтерської звітності і потребує особливої ​​уваги.