Як заповнити розділ 1 декларації з податку на прибуток


 

В кінці кожного звітного періоду підприємства зобов’язані заповнювати та подавати в податкові органи декларацію з податку на прибуток. Вона складається з титульного аркуша, розділу 1 та кількох листів і додатків. При заповненні даної форми звітності необхідно бути вкрай уважним і обережним, оскільки більшість штрафних санкцій виписуються за допущені в ній помилки.Інструкція

  1. Внесіть дані в лист 02 та додаток № 5 декларації з податку на прибуток. На підставі цих документів здійснюється заповнення розділу 1. Вони відображають порядок розрахунку сум податку на прибуток та авансових платежів, які сплачувалися підприємством до бюджету протягом звітного періоду.
  2. Заповніть підрозділ 1.1 і 1.2 розділу 1 декларації з податку на прибуток. Вони призначені для відображення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду, і сум авансових платежів. Якщо ви користуйтеся бухгалтерським програмним забезпеченням для заповнення звітностей, то дані пункти заповнюються автоматично після внесення даних в лист 02. В іншому випадку необхідно переписати підсумкові суми вручну. При цьому будьте уважні, щоб всі числа відповідали.
  3. Позначте в даних підрозділах ознака платника податків. Як правило, у формі декларації пропонується вибрати відповідну цифру зі списку. Після цього відзначте код за ОКАТО в рядку 010.
  4. Поставте код бюджетної класифікації в рядку 030 і заповніть суму податку до доплати або зменшення в рядки 040 і 050. Пам’ятайте, що податок на прибуток сплачується частинами у федеральний бюджет і в бюджет суб’єкта РФ.
  5. Перейдіть до підрозділу 1.3 Розділу 1, в якому зазначаються відомості про суми податку, який сплачується з доходів у вигляді дивідендів або відсотком. Підставою для заповнення цієї інформації є розділ А листа 03, розділ Б листа 03 і лист 04. Вкажіть вид платежу, код за ОКАТО, код бюджетної класифікації і відзначте термін і суму сплати податку.
  6. Завірте всі сторінки декларації підписом головного бухгалтера і керівника підприємства, поставте дату заповнення та друк. Необхідно зазначити, що підприємство подає звітність до податкової інспекції за місцем реєстрації, а відокремлений підрозділ за місцем знаходження.