Як заповнити розрахунок авансових платежів

Як заповнити розрахунок авансових платежів

Організації, які мають у власності основні засоби, повинні щокварталу протягом 9 місяців сплачувати авансові платежі з податку на майно. Також ці платники податків повинні надавати податковий розрахунок за авансовими платежами. Форма даного розрахунку затверджена Мінфіном Росії і має код 1152028. Вона містить 4 розділи, останній з яких заповнюють іноземні організації, що мають майно не на території РФ.

Інструкція

 1. Спочатку оформите титульний лист розрахунку. Проставте ІПН та КПП. У бланку праворуч ви побачите місце для нумерації сторінок, заповніть його. Далі вкажіть номер коригування, тобто порядковий номер подання розрахунку. Якщо це первинна форма — 01, вторинна (уточнена) — 02 і т.д.
 2. У клітинці «Звітний період» проставте код. Якщо ви здаєте розрахунок за 1 квартал — вкажіть 21, в тому випадку якщо півріччя — 31, ну а якщо за 9 місяців — 33. Правіше ви побачите осередки, де потрібно вказати звітний рік, за який надається розрахунок.
 3. Нижче вкажіть чотиризначний код вашої ФНС, а праворуч — код за місцем знаходження, наприклад, якщо податкова інспекція знаходиться за місцем найбільшого платника податків, то вкажіть 213, якщо за місцем знаходження основного засобу, то 281.
 4. Далі напишіть найменування організації, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю «Восток». Заповніть клітинки нижче, вказавши код виду економічної діяльності. Також заповніть інформацію про ваших контактах, щоб у разі виникнення питань з вами могли зв’язатися.
 5. Нижче вкажіть своє прізвище, ім’я, по батькові, поставте підпис і дату складання. Скріпіть все печаткою організації.
 6. Потім заповніть розділ 2, так як саме він містить розрахунок суми авансових платежів, які ви вкажете в розділі 1. Спочатку, так само як і на титульному аркуші, проставте ІПН та КПП, вкажіть номер сторінки (3). Проставте код виду майна (3) і вкажіть Окатий.
 7. У рядках 020-110 вкажіть залишкову вартість основних засобів. Її ви можете розрахувати шляхом вирахування з первісної вартості суми нарахованої амортизації за весь період на кінець розрахункового періоду.
 8. Нижче, в рядку 120, вкажіть середньорічну вартість ОС за звітний період. Її ви можете розрахувати наступним чином: при здачі розрахунку за перший квартал підсумуйте суми по рядках 020-050 і розділіть на 5; при здачі за півріччя складіть суми по рядках 020-080 і розділіть на 7; в разі розрахунку авансового платежу за 9 місяців, складіть суми по рядках 020-110 і розділіть на 10.
 9. У рядку 130 вкажіть код податкової пільги, якщо ви її маєте. Так само поступите з рядками 130-160. Рядком нижче напишіть податкову ставку (2,2).
 10. Щоб розрахувати суму авансового платежу суму, зазначену в рядку 120, помножте на 2,2% і розділіть на 4. Після цього вкажіть отриману суму в рядку 180.
 11. Потім перейдіть до заповнення розділу 1. Вкажіть ІПН та КПП, проставте номер сторінки (2). Нижче напишіть код за ОКАТО і КБК. У рядку 030 вкажіть суму авансового платежу, його розмір ви можете подивитися по рядку 180 розділу 2. Після цього підпишіть і проставте дату.