Як заповнити розрахунок ліміту каси

Як заповнити розрахунок ліміту каси

Кожна фірма має право зберігати тільки лімітовану суму готівкових грошових коштів. Ліміт поширюється на суми позик, цільових внесків, виручки від реалізації товарів і послуг. Винятки становлять суми, призначені для зарплати, соціальних допомог і стипендій, але й ці гроші можна тримати в касі не більше трьох робочих днів. Лише на підприємствах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях — 5 робочих днів. У цей термін входить день отримання грошей в банку. Після закінчення даних термінів гроші необхідно здати в банк.

Інструкція

  1. Для встановлення ліміту надайте в обслуговуючий ваше підприємство банк розрахунок за встановленою формою. Якщо ваше підприємство має кілька розрахункових рахунків у різних банках, то зверніться в банк за вашим вибором. Після встановлення суми ліміту вашому підприємству ви зобов’язані повідомити про це всі банки, у яких є рахунки. Розрахунок ліміту надається у двох примірниках. У кожному примірнику банк вказує встановлену суму ліміту і цілі його витрачання для вашої організації. Встановлену суму можна брати готівкою від виручки, що надходить до каси.
  2. На початку розрахунку вкажіть назву і номер рахунку організації, найменування банку. Для розрахунку показників ліміту використовуйте суму виручки за 3 місяці. Враховуйте всі гроші, що надходять до каси — позики, цільові надходження та інші засобів, так як при перевірці ліміту банк приймає до уваги всю готівкову суму.
  3. Суму виручки за три місяці розділіть на кількість робочих днів у даному періоді. Це дозволяє визначити середньоденну виручку, а розділивши на кількість робочих годин — середньогодинну.
  4. Визначте суму готівки, витрачену на господарські потреби, відрядження та інші витрати за винятком зарплати і соціальних виплат. Розрахуйте середньоденної витрата, розділивши суму витрат на кількість робочих днів у даному періоді.
  5. Визначте і вкажіть терміни здачі понадлімітної виручки. Ліміт встановлюється банком залежно від ступеня віддаленості підприємства від банку і від можливості інкасації у вечірній час або тільки раз на кілька днів. Банком встановлюється такий ліміт, при якому дане підприємство може працювати в нормальному режимі до моменту інкасації.
  6. У наступних рядках розрахунку вкажіть потрібну суму ліміту. Бажаючи підстрахуватися на випадок непередбачених витрат підприємство зазвичай завищує потрібну суму ліміту. Банки цьому не перешкоджають.
  7. Далі в розрахунку — вкажіть цілі витрачання готівкової виручки. Можна вказати — зарплату, соціальні виплати, закупівлю тари, відрядження та інші види витрат на розсуд даного підприємства.
  8. Отримати дозвіл на витрачання готівкового ліміту можна лише за відсутності заборгованості у підприємства на всіх рівнях.
  9. Заповнення розрахунку ліміту заповнюється щорічно. За перевищення допустимого ліміту передбачені системи штрафів і адміністративних покарань.