Як заповнити розрахунок на встановлення ліміту залишку каси

Як заповнити розрахунок на встановлення ліміту залишку каси

На початку кожного року компанія зобов’язана переглядати ліміт залишку каси і погоджувати цю величину зі своїм обслуговуючим банком. Дане правило встановлюється Положенням ЦБ РФ № 14-П від 05.01.1998. При цьому враховується специфіка і режим діяльності підприємства, обсяги готівково-грошових оборотів, порядок і термін здачі готівки в банк, можливості обслуговування банком у вихідні і у вечірній час та інші фактори.

Вам знадобиться

- Форма розрахунку № 0408020.

Інструкція

  1. Використовуйте для встановлення ліміту залишку каси розрахунок за формою № 0408020. Заповніть на його початку назва та дані рахунки підприємства, вкажіть назву обслуговуючого банку.
  2. Розрахуйте суму готівкової виручки, що надійшла до каси підприємства протягом останніх трьох місяців. При цьому підсумовується не тільки сама виручка, а й готівкові надходження у вигляді позик, цільових коштів та інших доходів. Визначте середньоденну виручку, розділивши прибуток за останні три місяці на кількість робочих днів цього періоду.
  3. Розрахуйте суму готівкових грошей, витрачених на відрядження, загальногосподарські та інші витрати протягом останніх трьох місяців. При цьому не враховуються витрати на виплату заробітної плати та соціальні виплати. Визначте середньоденної витрата готівкових коштів організації.
  4. Внесіть показники у відповідні рядки розрахунку. Якщо в цей період у підприємства була відсутня будь-яка діяльність, то вкажіть плановану або очікуваний прибуток або видаток.
  5. Визначте терміни здачі в банк понадлімітної виручки. Вкажіть час роботи підприємства і узгодьте час здачі виручки. Також відзначте віддаленість підприємства від місцезнаходження обслуговуючого банку. На підставі даних показників банк приймає рішення про умови обслуговування з прийому готівкових коштів.
  6. Вкажіть потрібну суму ліміту, а також цілі, на які планується витратити надходить готівкову виручку. Перевірте, чи є у підприємства заборгованість перед бюджетом будь-якого характеру. Цей фактор може бути основним, який вплине на прийняття рішення банком щодо встановлення ліміту залишку каси.
  7. Надайте в банк два примірники розрахунку на встановлення ліміту залишку каси. На кожному з них банк проставляє прийняту суму ліміту і вказує цілі, на які дозволяється підприємству витрачати готівкові кошти від виручки, що надходять до каси. Після цього один примірник повертається організації.