Як заповнити розрахунок плати за негативний вплив на екологію

Як заповнити розрахунок плати за негативний вплив на екологію

Заповнення Розрахунку плати за негативний вплив на екологію (далі — Розрахунок) виробляється підприємствами та фізичними особами, чия діяльність пов’язана з природокористуванням, що призводить до викидів в атмосферу забруднюючих речовин, скидання забруднюючих речовин у підземні та поверхневі води, розміщення відходів виробництва. Заповнений Розрахунок подається платників не пізніше 20 числа місяця, що слідує за минулим звітним кварталом.

Інструкція

  1. Заповніть рядки титульного аркуша Розрахунку. Вкажіть у рядку 1 вид документа: первинний або коригувальний. Позначте найменування органу Ростехнагляду, куди подається документ; кількість сторінок звіту; повне найменування організації відповідно до установчих документів; адреса підприємства; контактний номер телефону; коди ІПН та КПП. У рядку 10 і 11 проставте підписи керівника і головного бухгалтера компанії для підтвердження повноти та достовірності всіх поданих у Розрахунку відомостей.
  2. Розрахуйте суми платежу, що сплачуються до бюджету, по всіх об’єктах негативного впливу на екологію. Заповніть таблиці листа «Розрахунок суми платежу, що підлягає сплаті до бюджету».
  3. Вкажіть у розділі 1 «Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними об’єктами» дані по шкідливих речовин викидаються в атмосферне повітря. У рядку 010 відзначте номер і дату видачі дозволу на здійснення подібних дій, а в рядку 020 — термін дії цього дозволу.
  4. Далі заповніть поля з даними по кожному забруднюючої речовини, яка обкладається податком за негативний вплив на екологію. Позначте гранично допустиме і фактичне значення даного викиду протягом звітного періоду. Підрахуйте всі суми, які підлягають сплаті до бюджету за різними характеристиками шкідливої ​​речовини.
  5. Відзначте в розділі 2 характеристику шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу від пересувних об’єктів забруднення. Підбийте суму оплати за негативний вплив даних речовин на навколишнє середовище.
  6. Заповніть розділ 3 Розрахунку, в якому зазначаються дані шкідливих речовин, що скидаються у водні об’єкти. Позначте номер, дату видачі та термін дії дозволу на здійснення подібної діяльності. Розрахуйте суму платежу до бюджету за скидання шкідливих речовин у поверхневі і підземні води.
  7. Вкажіть у розділі 4 Розрахунку дані про розміщення відходів споживання і виробництва, а також номер, дату і термін дії встановленого ліміту на здійснення даної діяльності. Підбийте підсумки за сумами платежів до бюджету за розміщення відходів.