Як заповнити рядок 290 декларації з прибутку


 

Всі фірми, в тому числі індивідуальні підприємці, зобов’язані звітувати перед податковою інспекцією за фінансові результати, до яких відноситься прибуток. По ній обчислюються авансові платежі, сума яких відображається в рядку 290 відповідної декларації. В залежності від доходу та організаційно-правової форми підприємства нарахування авансів буде відрізнятися.Вам знадобиться

— бланк декларації з прибутку;
- Податковий кодекс РФ;
- Бухгалтерська звітність за квартал;
- Калькулятор.

Інструкція

  1. По податку на прибуток організації повинні звітувати кожен квартал. Якщо дохід вашої компанії в звітному періоді не перевищив трьох мільйонів рублів, то ви звільняєтесь від сплати щомісячних авансових платежів усередині кварталу. Аванси обчислюються і сплачуються щоквартально шляхом множення податкової бази на ставку податку на прибуток, яка становить 24%. Рядок 290 декларації заповнювати вам не потрібно.
  2. Звільняються від сплати щомісячних авансів за квартал підприємства, список яких зазначений у статті 286 НК РФ. Рядок 290 листа 02 залишається порожньою.
  3. Якщо ви не належите до категорій організацій, що знаходяться в податковому законодавстві, або дохід за квартал перевищив 3 млн. рублів, то рядок 290 декларації з прибутку ви заповнити зобов’язані.
  4. Якщо ви складається звітність за перший квартал, то щомісячний авансовий платіж буде дорівнює квартального авансу за четвертий квартал, поділене на три, тобто середнього значення платежу за попередній квартал. Причому сплатити обчислену суму вам необхідно не пізніше 28 числа місяця, що слідує за звітним.
  5. Якщо ви заповнюєте декларацію за другий квартал, то в рядок 290 вам потрібно вписати суму щомісячного авансу, який розраховується шляхом визначення середнього значення авансового платежу за перший квартал.
  6. Якщо ви обчислює щомісячний платіж всередині третього кварталу, то розділіть аванс за другий квартал на три. Отриманий результат впишіть в рядок 290 другого листа декларації.
  7. Коли вам потрібно сплатити щомісячні авансові платежі за четвертий квартал, то визначте середнє значення авансу за третій квартал. Впишіть суму в 290 рядку декларації.
  8. Якщо у звітному періоді ви зазнали збитків, то сума щомісячного авансу за наступний квартал буде дорівнює нулю. Так як шляхом множення нульової податкової бази на ставку 24% вийде нульовий результат.