Як заповнити трудову книжку директору

Як заповнити трудову книжку директору

Процедура оформлення трудової книжки директора має відмінні риси в порівнянні з оформленням трудової книжки рядового співробітника підприємства. Адже директор є першою особою фірми, на нього покладаються певні повноваження. Він може діяти від імені підприємства без довіреності і оформляти юридичні документи від імені організації.

Вам знадобиться

бланки документів, печатка підприємства, ручка, трудова книжка директора

Інструкція

  1. Коли директор є єдиним засновником підприємства, йому необхідно написати заяву про прийом на посаду директора на ім’я першої особи фірми. У шапці заяви директор вказує себе як працівника і як роботодавця. Резолюцію, підпис і дату прийняття на роботу директор підприємства ставить сам же.
  2. Коли засновниками фірми є кілька фізичних осіб, установчі збори виносить рішення про прийняття на посаду директора даного співробітника. Засновники складають протокол установчих зборів. Протокол підписує голова установчих зборів, якого обрали самі засновники фірми.
  3. Заява, якщо засновник єдиний, або протокол установчих зборів, якщо засновників декілька, служать підставою для видання наказу про призначення на посаду директора. Наказ видає призначається на посаду директор і підписує його з боку директора.
  4. Також як і з рядовим співробітником підприємства, з директором необхідно укласти трудовий договір, в якому прописуються права та обов’язки сторін. З боку прийнятого на посаду директора і з боку роботодавця підписує директор, якщо він — єдиний засновник. Коли засновників декілька, з боку роботодавця право підпису має голова установчих зборів.
  5. Трудова книжка директору заповнюється відповідно до правил заповнення бланків трудових книжок. Проставляється порядковий номер запису, дата прийому на роботу. У відомостях про роботу кадровик пише, що даний працівник прийнятий на посаду директора в дану організацію. Підставою записи служить наказ про призначення на посаду директора, якщо директор — єдиний засновник, або протокол установчих зборів, якщо засновників кілька. Працівник відділу кадрів в графі «Підстави» вписує номер і дату видання документа, що є підставою.