Як заповнити трудову книжку-дублікат

Як заповнити трудову книжку-дублікат

Трудова книжка — основний документ працівника, підтверджує його трудовий стаж. Кожен роботодавець зобов’язаний вести трудову книжку працівника, якщо він пропрацював на підприємстві більше п’яти днів. Дублікат трудової книжки видається в тих випадках, коли оригінал з яких-небудь причин втрачений або прийшов в непридатність — порваний, забруднений, обгорів.

Інструкція

  1. Особа, чия книжка втрачена або пошкоджена, має відразу ж звернутися із заявою про видачу дубліката трудової книжки до адміністрації за останнім місцем роботи. Не пізніше 15 днів з моменту звернення адміністрація підприємства повинна видати працівникові нову трудову книжку з написом «Дублікат». Напис «Дублікат» робиться у правому верхньому кутку титульного аркуша трудової книжки.
  2. У дублікат трудової книжки вносяться відомості про загальний та / або безперервному стажі працівника до того моменту, поки він не вступив на підприємство, що видає дублікат. Дані відомості повинні бути підтверджені відповідними документами.
  3. Загальний стаж записується сумарно. Слід вказати тільки кількість років, місяців і днів роботи. Назви організацій, посади працівника і періоди роботи розшифровувати не треба.
  4. Після цього вносяться записи про загальне і безперервному стажі за окремими періодами. У графі «2» слід вказати дату прийому на роботу, в графі «3» — назва підприємства, структурний підрозділ, посада, професію з вказівкою кваліфікації. У графі «4» слід вказати назву, дату і номер документа, на підставі якого вноситься запис.
  5. У тому випадку якщо відомостей у документах, на підставі яких вносяться записи в дублікат, не вистачає, в дублікат вносять тільки ті дані, які є в цих документах.
  6. Також вносяться дані про нагородження, заохочення, які були внесені в трудову книжку на останньому місці роботи.
  7. Якщо в зіпсованої трудовій книжці були анульовані будь-які записи, і співробітник звернувся із заявою про видачу дубліката, у видаваний дублікат переносяться всі записи, що містилися в колишній трудовій книжці, за винятком тих записів, які були визнані недійсними.
  8. Оформленням та видачею дубліката трудової книжки займаються співробітники кадрової служби підприємства за останнім місцем роботи.