Як заповнити трудову книжку працівника

Як заповнити трудову книжку працівника

Трудова книжка, згідно Трудовому кодексу, Постанови Уряду Російської Федерації «Про трудові книжки» від 16 квітня 2003 року № 225 та Постановою Міністерства праці і соціального розвитку «Про затвердження інструкції щодо заповнення трудових книжок» від 11 листопада 2003 року № 5219, є основним документом , який містить інформацію про стаж та діяльності працівника. З 1 січня 2004 року на території Росії в ходу трудові книжки нового зразка. Їх відрізняє кращу якість паперу та поліграфії, наявність світяться в ультрафіолетовому світлі вкраплень на аркушах паперу, відсутність відомостей про призначення пенсій, тому що тепер це обов’язок самого працівника, і інші зміни.

Інструкція

 1. Трудова книжка заповнюється спеціалістом відділу кадрів, кадровим працівником, який є в будь-якій організації протягом тижня з моменту прийняття на роботу. З усіма вносяться записами працівника повинні ознайомити особисто.

  Записи необхідно вносити гелевою, пір’яний чи кульковою ручкою синього, чорного або фіолетового кольору.

  При заповненні трудової книжки не допускається робити скорочення. Усі записи мають вноситися повністю.
 2. На першій сторінці трудової книжки необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, як вони записані в паспорті.

  Також на першій сторінці вказується рівень освіти на підставі підтвердних документів. У відповідній графі потрібно вписати спеціальність відповідно до дипломом. Якщо у працівника кілька спеціальностей, вказується кожна з них. Якщо у працівника немає документів, що підтверджують спеціальність, то дані в цій графі не заповнюються.

  У графі «дата заповнення» вказується дата першого запису в трудовій книжці, яка міститиметься на 2-3 сторінках.

  Тут же необхідно поставити підпис спеціаліста, відповідального за оформлення трудової книжки з розшифровкою його підпису та печатку організації, в якому дана трудова книжка була оформлена. По суті, це печатка організації — першого місця роботи, відомості про яку були внесені в дану книжку під номером «1».
 3. В розділ «Відомості про роботу» вносяться відомості такого роду:

  1) інформація про прийом на роботу;

  2) дані про переведення на іншу роботу, посаду в рамках однієї організації;

  3) дані про звільнення, а також підстави для припинення трудового договору.

  У графі «1» вкажіть порядковий номер запису: 1, 2, 3 і так далі.

  У графі «2» впишіть дату.

  У графі «3» вписується назва організації, а далі робиться запис про прийом на роботу, переведення на іншу посаду, підвищенні категорії, звільнення з зазначенням причини, також тут вказується посилання на статтю закону, на підставі якого прийнято рішення про звільнення. Наприклад, «Звільнений за власним бажанням на підставі пункту 3 статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації». Датою звільнення вважається останній день роботи працівника в даній організації.

  Кожен запис завіряється печаткою підрозділу, що займається оформленням трудових книжок, наприклад, Відділу кадрів організації.

  У графі «4» потрібно виписати дату і номер внутрішнього наказу організації, на підставі якого зроблено запис у трудовій книжці.
 4. Аналогічно вносяться дані і в розділ «Відомості про нагородження».