Як заповнити трудову книжку в Казахстані

Як заповнити трудову книжку в Казахстані

Форма і Правила ведення і зберігання трудових книжок в Республіці Казахстан регламентуються наказом № 75-п від 18 квітня 2005 року і є обов’язковою для всіх роботодавців, які перебувають у трудових відносинах з працівниками. Як же правильно заповнити трудову книжку в даній країні?

Інструкція

  1. Вносьте записи до трудової книжки на підставі Закону «Про мови в Республіці Казахстан». Записи дат підписання трудового договору, розірвання, припинення, перекладу, заохочення та нагородження вносяться арабськими цифрами. Число і місяць вказуйте двозначним числом, а рік — чотиризначним. Дата повинна відповідати акту, наказу, інструкції та інше роботодавця про дії в плані трудових відносин з працівником.
  2. Запишіть на першій сторінці трудової книжки відомості про працівника. Завірте запис печаткою підприємства, підписом роботодавця і працівника. Прізвище, ім’я, по батькові та дата народження вказуються повністю на підставі засвідчують особу. Вкажіть освіту, спеціальність і професію працівника згідно з підтвердними документами.
  3. Заповніть розділ «Відомості про роботу». У графі 1 вкажіть порядковий номер запису. У графі 2 заповніть дату прийому на роботу або іншого факту трудових відносин. У графі 3 відзначте відомості про роботу на підставі трудового договору, повне найменування роботодавця і норму законодавства, на підставі якої вироблено трудове дію. У графі 4 вкажіть підстава внесення запису — номер акта роботодавця та його дату. Запис про посаду працівника зазначається відповідно до чинного штатним розписом підприємства.
  4. Заповніть розділ «Відомості про нагородження та заохочення» в тому випадку, якщо працівник отримав державну нагороду Республіки Казахстан, почесне звання, заохочення за успіхи у праці. Заохочення застосовуються роботодавцем до працівників на підставі Закону «Про працю» і визначаються трудовим договором і актом підприємства.
  5. Не допускайте закреслення раніше внесених записів у розділах трудової книжки. Виправлення неправильного або неточного запису здійснюється роботодавцям за допомогою відповідної додаткової запису.
  6. Завірте всі внесені записи до трудової книжки печаткою та підписом роботодавця. Зберігайте книжки на підприємстві під час дії трудової угоди. Поверніть працівникові в день звільнення трудову книжку з внесенням відповідного запису в книгу реєстрів відділу кадрів.