Як заповнити трудову книжку

Як заповнити трудову книжку

Трудова книжка вимагає ретельного підходу до заповнення, так як є основним документом, що розташовує відомостями про трудову діяльність найманого працівника. Достовірне і правильно оформлене заповнення трудової книжки проводиться особою, що несе за це відповідальність. Усі записи мають бути проведені відповідно до інструкції Мінпраці.

Інструкція

  1. Спочатку на титульному аркуші напишіть прізвище, ім’я та по батькові власника трудової книжки повністю, без скорочень. Тут же вкажіть дату народження. Щоб заповнити трудову книжку без помилок, всі дати і числа прописуйте арабськими цифрами. Дату вказуйте в суворої визначеності: число, місяць, а потім рік.
  2. Запис про освіту вносите на титульний лист тільки при наявності документів, що підтверджують його (диплом, атестат тощо). Крім П.І.Б., дати народження і освіти, на титульному аркуші вкажіть професію власника трудової книжки.
  3. Поставте дату заповнення книжки, після чого, свій підпис має поставити власник, погоджуючись тим самим з даними на титульному аркуші.
  4. Після зазначення всіх даних на титульному аркуші на ньому крім підпису власника повинна бути проставлена ​​підпис особи, яка відповідає за заповнення трудової книжки та печатка організації.
  5. Заповнюючи розділ «Відомості про роботу», спочатку в третій графі вкажіть повне найменування організації приймаючої на роботу, і скорочена, якщо воно є. Під найменуванням організації в першій графі поставте порядковий номер, а в другій дату прийому на роботу.
  6. У третій графі напишіть про прийняття в певний підрозділ підприємства із зазначенням посади та кваліфікації.
  7. У четвертій графі вкажіть дані про наказ, яким прийнято працівника, а саме, його порядковий номер і дату виходу.
  8. При звільненні працівника у першій графі поставте порядковий номер запису, у другій дату звільнення, в третій — причину звільнення. Щоб безпомилково заповнити трудову книжку, причину звільнення пишіть без скорочень, вказуючи спочатку безпосередню причину звільнення, а потім цю статтю ТК, що передбачає даний випадок.
  9. У четвертій графі вкажіть дані про документ, який послужив підставою звільнення працівника, його номер і дату створення.