Як заповнити відомість

Як заповнити відомість

Важливий звіт страхувальників по страхових внесках, що сплачуються до ФСС (Фонд соціального страхування), надається щоквартально і не пізніше 15 числа місяця, що слідує за звітним періодом. Для подачі звіту необхідно мати спеціальний бланк Форма 4а-ФСС, який заповнюється у двох примірниках. Щоб вчасно подавати звіти і не допускати помилок при заповненні ФСС, радиться строго дотримуватися інструкції.

Вам знадобиться

Спеціальний бланк Форма 4а-ФСС.

Інструкція

  1. Заповніть титульний аркуш звіту, в якому вкажіть повні дані про страхувальника.
  2. Перший розділ звіту призначений для платників єдиного соціального податку. У таблицях вкажіть всі видатки соціального страхування.

    Сюди входять: витрати на обов’язкове соціальне страхування, суми на потреби соціального страхування, які вважаються наростаючим підсумком з початку року, дані про кількість та вартість путівок, придбаних за рахунок ФСС та виплати постраждалим особам, згідно із законодавством.
  3. У чотири таблиці другого розділу запишіть дані про страхові внески — на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і від професійних захворювань на виробництві.
  4. Наприкінці підрахуйте число потерпілих і непрацездатних днів, а також випадки

    непрацездатності, внаслідок виробничих травм та інших нещасних випадків. Вкажіть сумарну кількість календарних днів.
  5. Підпишіть звіт у керівника та головного бухгалтера, обов’язково вкажіть телефони виконавця.

Зверніть увагу

Дані звіту повинні бути вказані, згідно з чинним законодавством. Всі дані повинні бути ясними, неточності не допускаються.

Корисні поради

В адресній частині звіту слід вказувати повне найменування страхувальника або ПІБ для фізичної особи. Подвійне прізвище необхідно вказувати через дефіс. Кожен показник записуйте в окрему графу, якщо показники відсутні, у відповідному рядку ставте прочерк.

Наведені вище рекомендації допоможуть не допускати неточностей і помилок при заповненні звіту ФСС, допоможуть заощадити час на заповнення інших звітів, не менш важливих і вимагають правильного і кваліфікованого заповнення.