Як заповнити вкладиш до трудової книжки

Як заповнити вкладиш до трудової книжки

Вкладиш оформляється, якщо в трудовій книжці повністю заповнені всі розділи про роботу або нагородження. Форма вкладиша є уніфікованою і затвердженої Урядом РФ за № 225. Безпосереднє оформлення даного документа проводиться відповідно до правил ведення трудових книжок, пунктом № 38.

Вам знадобиться

-Вкладиш
-Паспорт співробітника
-Документ про освіту або підвищення кваліфікації

Інструкція

  1. При оформленні вкладиша на титульному аркуші трудової книжки слід поставити печатку і вказати, що співробітнику виданий вкладиш, проставити його серію та номер. Кожен новий вкладиш потрібно оформляти окремої печаткою. Вкладиш дійсний тільки з трудовою книжкою, на якій проставлено печатку і стоять відомості про його видачу.
  2. Перед тим як заповнити вкладиш до трудової книжки, необхідно отримати від співробітника документи, на підставі яких буде заповнений вкладиш. Не можна його заповнювати за даними вказаними на титульному аркуші трудової книжки, так як особисті дані могли змінитися. Співробітник повинен представити паспорт, диплом або документ про підвищення кваліфікації. На підставі поданих документів заповнюється титульний лист у вкладиша.
  3. Запис відомостей про роботу у вкладиші слід проводити у відповідності з правилами заповнення трудових книжок. Порядковий номер відомостей про роботу йде наступний за останнім записом у трудовій книжці.
  4. Записи про нагородження, так само як і про роботу, проводяться під наступним порядковим номером за відомостями про нагородження зазначених у трудовій книжці.
  5. Вкладиш слід підшити під обкладинку трудової книжки. Одному співробітникові можуть бути оформлено стільки вкладишів, скільки буде потрібно за його трудову діяльність. Про всі вкладниках, які видані, слід проставити інформацію на титульному аркуші трудової книжки у вигляді печатки і вказівки номера та серії виданих вкладишів.
  6. Вкладиш до трудової книжки не є самостійним документом при прийомі на роботу. Його слід пред’являти безпосередньо з трудовою книжкою, на титульній сторінці якої зазначено відомості про видачу вкладиша.
  7. Виправлення невірних записів, зроблених у вкладиші, потрібно проводити відповідно до правил, які вказують на виправлення невірних записів у трудовій книжці. Під неправильним записом необхідно вказати, що вона неправильна, поставити печатку організації та підпис уповноваженої особи. Під наступним порядковим номером зробити вірну запис.
  8. В укладці, як і в трудовій книжці, не можна робити скорочені записи. Усі записи мають бути оформлені в розгорнутому форматі.