Як заповнити журнал касира

Як заповнити журнал касира

Кожен касир повинен вміти заповнювати журнал касира-операціоніста. Цей документ оформляється щодня кульковою ручкою або чорнилом. Головною вимогою при заповненні журналу є відсутність помарок. У випадку помилки існує стандартне правило: виправлення вноситься, помилка акуратно закреслюється та засвідчується підписами керівника, головного бухгалтера і самого касира. Заповнення граф журналу проводиться за певним планом.

Інструкція

  1. В 1 графі вказується дата. У 2 графі-номер секції за умови, що по касі йде розбивка по відділах. У 3 графі касир пише своє прізвище та ініціали. Графа 4 містить інформацію про номер контрольного лічильника. Цей номер касир бере з Z-звіту. У 5 графі необхідно вказати кількість продажів, які пройшли по контрольному лічильнику за зміну.
  2. У графі 6 касир повинен вказати суму всіх грошових лічильників, які пройшли по касі з моменту реєстрації до початку звітного дня. Ця сума береться з Z-звіту за попередню зміну. В графи 7 і 8 касир ставить свій підпис. Графа 9 заповнюється за даними Z-звіту, вписуваний сюди сума відрізняється від суми у графі 6 на розмір виручки за звітну зміну.
  3. У 10 графу заноситься сума виручки за день. В 11 графі відображається денна виручка готівкою за мінусом проведених повернень покупцям. В 12 і 13 графах вказується виручка, оплачена іншими способами (чеки, пластикові картки, сертифікати тощо). Також тут відображається кількість даних платіжних документів. Відсутність протягом зміни подібних платежів оформляється прочерками у відповідних графах.
  4. У графу 14 касир повинен занести загальну виручку, що включає готівкові і безготівкові платежі. Дана графа містить суму граф 11 і 13. Якщо в звітну зміну проведені повернення, сума виплат вказується у графі 15. Тут же касир записує суму по помилково пробитим за зміну чеках.
  5. Графи 16, 17 і 18 заповнюються касиром, старшим касиром і керівником, тут вони ставлять свої підписи. Цим відповідальні особи вказують, що дані по зміні записані вірно.