Як заповнити журнал з охорони праці

Як заповнити журнал з охорони праці

Ведення журналу з охорони праці є обов’язковим для всіх підприємств і організацій. У ньому фіксуються всі інструктажі на робочому місці, які проводять для працівників підприємства.

Інструкція

  1. Проведення інструктажів на робочому місці направлено на попередження травматизму і нещасних випадків на виробництві. Існує чотири види інструктажу: первинний, повторний, цільовий та позаплановий.
  2. Первинний інструктаж проводять знову прийнятому на підприємство співробітнику. Один раз на шість місяців для всіх працівників і один раз в три місяці для тих, хто обслуговує обладнання з підвищеною небезпекою, оформляється плановий інструктаж. У тому випадку, коли співробітники повинні виконувати новий вид виробничих робіт проводиться цільовий інструктаж. Якщо виникло надзвичайна подія на підприємстві або сталися зміни в інструкції з техніки безпеки, оформляють позаплановий інструктаж.
  3. Журнал з охорони праці на робочому місці заповнює керівник робіт або начальник структурного підрозділу організації. Контроль за своєчасним оформленням журналу покладається на співробітників відділу охорони праці по підприємству.
  4. Перед тим, як заповнювати журнал з охорони праці, вам слід його пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою організації. Потім на обкладинці журналу напишіть найменування підприємства та структурного підрозділу. Вкажіть дату, з якої починаєте вести журнал.
  5. Наступні сторінки журналу заповнюєте повністю. У графі «Дата», вказуєте дату проведення інструктажу в повному форматі. Прізвище, ім’я та по батькові інструктують записуєте без будь-яких скорочень та ініціалів, а в наступних двох стовпцях вказуєте тільки рік народження співробітника і його посада. У стовпці «Вид інструктажу» пишіть той, який ви проводите відповідно до ситуації. Графа «Причина проведення інструктажу» заповнюється тільки в разі проведення позапланового інструктажу з обов’язковим зазначенням розпорядчого документ підприємства.
  6. Після того, як працівникам був проведений інструктаж, вони повинні розписатися в графі «Підпис інструктують», а керівник робіт розписується у стовпці «Підпис інструктує» напроти прізвища кожного із співробітників, яким він проводив інструктаж.
  7. Для знову прийнятих у організацію і успішно пройшли стажування працівників слід обов’язково заповнити в журналі графу «Стажування на робочому місці». Після проведення інструктажу та заповнення журналу з охорони праці, його потрібно здати на зберігання керівнику структурного підрозділу підприємства.