Як заповнити журнал з практики

Як заповнити журнал з практики

Виробнича практика, яку студенти проходять перед останнім роком навчання у вузі, вважається переддипломної. Як правило, її результати лягають в основу тих досліджень, які студент пред’являє на захисті дипломної роботи. Документи по виробничій практиці — щоденник і звіт, за своєю суттю первинний, початковий матеріал для її написання.

Інструкція

  1. Багато вузів роздають студентам готові, видрукувані друкарським способом, щоденники по виробничій практиці. Вам залишиться тільки заповнювати його регулярно. На титульному аркуші цього документа вкажіть своє прізвище, ім’я та по батькові. Назва факультету, на якому ви навчаєтеся, спеціальність, номер групи. Впишіть прізвище, ім’я та по батькові керівника ваше практики від вузу і від підприємства, вкажіть терміни проходження виробничої практики, посаду, в якій ви працювали на підприємстві.
  2. Як правило, форма щоденника — таблична. Обов’язковими графами заповнюваної таблиці будуть порядковий номер запису, зміст виконуваної роботи, дати її початку і закінчення, форма звітності, відмітка керівника практики з оцінкою діяльності студента.
  3. Заповнюйте щоденник щодня. Це допоможе вам в подробицях запам’ятати кожен ваш робочий день і зібрати економічний, аналітичний та статистичний матеріал по практиці в повному обсязі.
  4. Фіксуйте всю виконану роботу, детально формулюйте всі пункти її змісту, аналізуйте отримані результати, записуйте запитання, які виникли у вас під час виконання кожного завдання, відзначайте результати, які вдалося досягти.
  5. В кінці щоденника підведіть підсумки своєї діяльності на підприємстві. Відмітьте ті питання, які були вирішені понад затвердженого плану виробничої практики.
  6. Кожну запис підтвердіть підписом керівника виробничої практики від підприємства. Оскільки щоденник є офіційним документом, підпис керівника необхідно буде завірити печаткою підприємства.
  7. Після проходження практики, надайте всі документи по ній своєму керівникові від інституту — викладачеві вузу. На підставі докладно заповненого щоденника та звіту йому буде легко скласти об’єктивний відгук про вашу роботу.