Як заповнити звіт по екології

Як заповнити звіт по екології

Будь-який вид діяльності людини передбачає аналіз, підведення підсумків, складання звітності. Заповнення звіту з екологічної роботи в школі необхідно не тільки керівництву, але і самому педагогу. Такий звіт за підсумками року можливо розмістити в цифрових освітніх ресурсах і використовувати в подальшій педагогічній роботі.

Інструкція

  1. Заповнити звіт з екології можливо при наявності певної форми. Якщо ваше керівництво — завуч або директор, не надає вам її, виходите з результатів власної діяльності.
  2. Грамотно складений звіт з екологічної роботі повинен складатися з 4-6 сторінок. Утримувати такі розділи: в яких основних напрямках ведеться екологічна робота в школі — урочної діяльності (на уроках «навколишнього світу»), додатковій освіті (в гурткової роботи), позаурочної діяльності (класні, виховні години).
  3. На яких основних принципах будується робота з екологічного напрямку, який освітньою програмою ви керуєтеся, які педагогічні технології застосовуєте. Який ареал екологічних проблем, які охоплюються вашою роботою.
  4. Необхідно перерахувати методи, використовувані у викладанні екології. Одним з найбільш сучасних і затребуваних є метод проектів. Вкажіть вид, терміни, цілі та завдання проекту, хто крім дітей і вчителя був залучений до роботи, які знання, навички придбали учні в ході проекту, які відвідали музеї, центри. Напишіть про всі результати проекту.
  5. В екологічній роботі в школі використовуються методи: дослідження, бесіди, рольові ігри, свята (екологічні дати) і акції, вікторини, практична робота, анкетування. Дослідження може бути окремим видом діяльності, але як правило, є частиною проектної роботи.
  6. Перерахуйте заходи екологічного спрямування, що пройшли в предметну тиждень (в початковій школі це тиждень з предмету «навколишній світ»). Це можуть бути вікторини, ігри, акції.
  7. Напишіть про всіх конкурсах, олімпіадах, семінарах екологічного спрямування в яких брали участь ви і ваш клас. Вкажіть організатора конкурсу і ваш результат — участь, грамоти, дипломи.
  8. Цінним пунктом у вашому звіті буде порівняльна діагностика якості навчання. У вигляді кольорових діаграм можна навести порівняння результатів навчання за поточний і попередні роки.
  9. Яскравим доповненням до звіту стануть підписані фотографії екологічної діяльності гуртка, групи або класу.