Як заповнити звіт про фінансові результати

Як заповнити звіт про фінансові результати

Підприємства, організації, приватні підприємці фінансові результати своєї діяльності відображають у звіті про прибутки та збитки. Бухгалтерія вписує в нього доходи і витрати підприємства за певний період. Звітним періодом вважає квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік.

Вам знадобиться

комп’ютер, інтернет, папір А4, принтер, бухгалтерський баланс підприємства, ручка, печатку підприємства, документи організації.

Інструкція

 1. Скачайте бланк звіту про фінансові результати діяльності підприємства за посиланням http://www.buhsoft.ru/blanki/1/balans/f1f2.xls.
 2. Впишіть до бланку звіту ідентифікаційний номер і код постановки на облік у податковий орган на кожному аркуші.
 3. Вкажіть у звіті про фінансові результати код коригування, код податкового періоду, за який заповнюються дані в звіті, і звітний рік.
 4. У даному звіті необхідно написати повне найменування організації відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я та по батькові індивідуального підприємця відповідно до документа, що посвідчує особу підприємця.
 5. На першій сторінці звіту вписується код економічної діяльності підприємства за ЄДРПОУ видів економічної діяльності, код організації за ЄДРПОУ підприємств і організацій, форму власності за ЄДРПОУ форм власності (приватна, державна), організаційно-правову форму підприємства за ЄДРПОУ організаційно-правових форм (ВАТ, ТОВ, ЗАТ і т.д.).
 6. Керівник підприємства ставить свій підпис і печатку підприємства.
 7. На другому аркуші звіту бухгалтеру підприємства необхідно вписати повністю адреса місця знаходження даного підприємства.
 8. На третьому аркуші звіту про фінансові результати бухгалтер відображає актив бухгалтерського балансу по даному підприємству: необоротні активи (нематеріальні активи, основні засоби, фінансові вкладення, інші необоротні активи), оборотні активи (запаси, ПДВ, дебіторська заборгованість, грошові кошти, інші оборотні активи) , підраховує підсумкові результати і вписує у відповідні поля звіту.
 9. На четвертому аркуші звіту бухгалтер відображає пасив балансу підприємства: капітал і резерви, довгострокові зобов’язання, за звітний і попередній податковий період, підраховує результати по кожному розділу.
 10. На п’ятому аркуші звіту про фінансові результати вказуються суми прибутку і збитку, що утворилися в процесі діяльності підприємства, за звітний і попередній податковий період. Бухгалтер суму чистого прибутку або збитку.
 11. На інших сторінках декларації бухгалтер виробляє пояснення до бухгалтерського балансу, за показниками якого заповнюється звіт.