Як заповнити звіт про прибутки за балансом

Як заповнити звіт про прибутки за балансом

В кінці звітного року бухгалтер кожного підприємства заповнює звіт про прибутки і збитки. Цей документ заповнюється за формою № 2, затвердженої законодавством.

Вам знадобиться

комп’ютер, інтернет, папір А4, принтер, дані рахунків бухгалтерської балансу, калькулятор

Інструкція

  1. Введіть ідентифікаційний номер платника податків та код постановки на облік в податковому органі вашого підприємства на бланку звіту.
  2. Обчисліть різницю між кредитовим оборотом субрахунка «Дохід» рахунку 90 і дебетовими оборотами субрахунків «Податок на додану вартість», «Акциз», «Експортні мита» рахунку 90 і заповніть рядок звіту «Виручка (за мінусом ПДВ і акцизів)». Необхідно внести суму виручки за податковий період звітного року та відповідний податковий період попереднього року.
  3. Розрахуйте дебетовий оборот за субрахунком «Собівартість продажів» рахунку 90, обчисліть різницю між фактичною і нормативною собівартістю і заповніть рядок «Собівартість продажів». Якщо сума фактичної собівартості перевищує суму нормативної, то фактична сума собівартості додається до обороту собівартості, якщо виявляється нижче нормативної, то віднімається від обороту собівартості. Аналогічно заповнюється сума собівартості за звітний рік і попередній.
  4. Обчисліть різницю між виручкою організації і собівартістю продажів і заповніть рядок звіту «Валовий прибуток» за податковий період звітного року і аналогічний період попереднього року.
  5. Обчисліть величину комерційних і управлінських витрат підприємства по дебетовому обороту за собівартістю в кореспонденції з 44 і 26 рахунками бухгалтерського обліку. Заповніть рядки звіту за звітний і попередній рік.
  6. Розрахуйте прибуток від продажів шляхом вирахування з суми виручки підприємства суми собівартості продажів, комерційних і управлінських витрат. Заповніть відповідний рядок звіту за звітний і попередній рік. Якщо величина вийшла позитивна, відповідно підприємство отримало прибуток від своєї діяльності, якщо негативна — збиток, який необхідно вписати в рядок зі знаком мінус і занести в круглі дужки.
  7. Заповніть рядок «відсотки до отримання» з дебетового обороту відповідних субрахунків по рахунку 91, «відсотки до сплати» з кредитового обороту субрахунків того ж рахунки, де відображені відсотки до сплати. Дані для заповнення рядка «інші доходи» візьміть з кредитового обороту субрахунків рахунку 91, де відображені інші доходи організації без ПДВ, для заповнення рядка «інші витрати» — з дебетового обороту субрахунків того ж рахунки, де відображені інші витрати підприємства, «доходи від участі в інших організаціях »- з кредитового обороту відповідних субрахунків рахунку 91.
  8. Рядок «прибуток до оподаткування» обчислюється так: до прибутку від продажів додаються відсотки до отримання, доходи від участі, інші доходи, потім віднімаються відсотки до сплати та інші витрати.
  9. Розраховується сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету. Чистий прибуток розраховується як різниця між сумою прибутку до оподаткування та сумою податку.