Як заповнити звіт про цільове використання отриманих коштів


 

Звіт про цільове використання отриманих коштів має уніфіковану форму № 6, затверджену наказом Мінфіну і Держкомстату РФ № 475/102н від 14.11.2003 року. Дана звітність використовується некомерційними організаціями для відображення сум, що надійшли в якості членських, вступних, добровільних та інших внесків протягом звітного періоду.


Інструкція

  1. Відобразіть в рядку 100 входить сальдо, яке відповідає залишку коштів на початок звітного року. Даний результат дорівнює входить кредитовому залишку по рахунку 86 «Цільове фінансування» в кореспонденції з рахунком 99 «Прибули і збитки».
  2. Заповніть розділ «Надійшло коштів». Вступні внески вносяться в рядок 210, для членських внесків призначена рядок 220, а для добровільних — рядок 230. Якщо внески були здійснені у вигляді матеріальних цінностей, то вони відображаються в бухгалтерії на дебеті рахунків 08 «Вкладення у необоротні активи», 10 «Матеріали» та інше в кореспонденції з рахунком 86. Якщо підприємство отримало прибуток від ведення діяльності, то її сума вноситься в рядок 240 звіту. Інші надходження відображаються у рядку 250. Підбийте підсумок надходження коштів за звітний період і внесіть показник в рядок 260.
  3. Внесіть дані в розділ «Використано коштів». У рядках 310-313 необхідно відобразити витрати підприємства на проведення цільових заходів. Витрати на утримання (оплата праці, відрядження, орендна плата, ремонт майна та інше) вносяться в рядки 320-326. Якщо у звітному періоді отримувалися основні засоби та інші матеріальні цінності, то витрачені суми коштів відображаються на рядку 330. У рядок 340 внесіть суму витрат на ведення підприємницької діяльності. Підбийте підсумки і внесіть у рядок 360.
  4. Визначте сальдо на кінець звітного періоду, що дорівнює сумі рядків 100 і 260 за вирахуванням рядка 360.Внесіте суму, до рядка 400 звіту. Отримана величина повинна збігатися із залишками за рахунком 86 на кінець звітного періоду. Якщо вийшло від’ємне значення, то до звіту додається пояснювальна записка, в якій пояснюються причини утворення даного результату.