Як заповнити звіт про зміни капіталу

Як заповнити звіт про зміни капіталу

22.07.2003 р. Мінфін РФ затвердив форму № 67н під назвою «Звіт про зміни капіталу». У складі річної бухгалтерської звітності дану форму заповнюють комерційні організації, які підлягають обов’язковому аудиту. Форму звіту можна завантажити за посиланням http://www.buhsoft.ru/blanki/1/balans/f3.xls

Вам знадобиться

комп’ютер, інтернет, папір А4, ручка, відповідні бухгалтерські документи, реквізити організації.

Інструкція

 1. Вкажіть звітний рік, за який ви подаєте даний звіт.
 2. Введіть дату заповнення звіту, причому по порядку вводяться рік, місяць, число.
 3. Напишіть повне найменування вашої організації у відповідному полі.
 4. Введіть код вашого підприємства відповідно до Класифікація підприємств та організацій.
 5. Вкажіть основний вид діяльності вашої фірми.
 6. Введіть код виду економічної діяльності вашого підприємства відповідно до Класифікація видів економічної діяльності.
 7. Вкажіть, до якої організаційно-правовій формі відноситься ваша організація (товариство з обмеженою відповідальністю, закрите акціонерне товариство, відкрите акціонерне товариство і т.д.). Впишіть форму власності (приватна, державна).
 8. Виберіть одиницю вимірювання грошових коштів, за допомогою якої ви будете відображати дані звітності, закресліть непотрібну.
 9. Введіть код організаційно-правової форми вашого підприємства відповідно до Класифікація організаційно-правових форм.
 10. Введіть код форми власності вашої організації відповідно до Класифікація форм власності.
 11. Відповідно до Класифікація одиниць вимірювання виберіть відповідний код одиниці виміру, закресліть непотрібний код.
 12. Впишіть в розділ «Зміни капіталу» суми, що вплинули на зміну статутного, додаткового, резервного капіталу і на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) організації. Причому в першій частині вкажіть дані за попередній рік, а в другій частині — за звітний. Дані за попередній рік візьміть зі звіту, заповнюваного в минулому звітному році. Наприклад, якщо ви вперше здаєте цей звіт, і ваша фірма почала свою господарську діяльність лише в звітному році, то дані вводите тільки за звітний рік, у колонках для даних за попередній рік поставте прочерки. Порахуйте і впишіть підсумкові дані за розділом.
 13. Впишіть в розділ «Резерви» суми резервів, які ваша організація створила в процесі своєї діяльності. До них відносять: резерви, утворені відповідно до законодавства та установчих документів, оціночні резерви і резерви майбутніх витрат. Всі ці дані також вносять як за звітний, так і попередній роки.
 14. У розділі «Довідки» порахуйте і впишіть вартість чистих активів на початок і кінець звітного періоду.
 15. Звіт про зміни капіталу підписують керівник і головний бухгалтер, вписують свої прізвища та ініціали.