Як заповнювати декларації по ЕСН

Як заповнювати декларації по ЕСН

ЕСН — це єдиний соціальний податок. На даний момент є скасованим в Російській Федерації федеральним податком, зараховуються, відповідно, у федеральний бюджет і позабюджетні фонди. Позабюджетними фондами в РФ є Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування, а також Федеральний і територіальні фонди обов’язкового медичного страхування Російської федерації. Метою збору цього податку було забезпечення прав на надання працівникам безкоштовної медичної допомоги, соціальне страхування населення та державне пенсійне забезпечення. Даний податок стягувався з величини заробітної плати. Так як же заповнювати форму даної декларації?

Інструкція

 1. Для нарахування та сплати ЕСН роботодавцю необхідно заповнити декларацію ЕСН відповідної форми: для осіб, які здійснюють виплати фізичним особам — це буде форма КНД-1151046, для індивідуальних підприємців, адвокатів, а також голів фермерських (селянських) господарств — КНД-1151063. Щоб отримати бланк декларації, необхідно звернутися до територіального відділення Федеральної податкової служби, або завантажити зразок в Інтернеті та роздрукувати його.
 2. Декларацію по єдиному соціальному оподаткуванню потрібно заповнити у двох примірниках.
 3. Платник податків може самостійно звернутися до податкового органу або ж відправити декларацію поштою.
 4. У декларації необхідно вказувати:

  Найменування податкового установи, до якої декларація подається.
 5. Повна назва організації, яка вказується в установчих документах.
 6. Всі реквізити, які є в свідоцтві про постанову на облік.
 7. Вказівка ​​коду категорії, за якою числиться платник податків.
 8. Ідентифікаційний номер.
 9. Обов’язково вкажіть кількість сторінок, з яких складається декларація.
 10. Кількість листів, що додаються до декларації і підтверджують документи або копії документів.
 11. Адреса, який вказується в установчих документах про створення юридичної особи.
 12. Вкажіть номер контактного телефону керівника і окремо головного бухгалтера.
 13. Прізвище, ім’я та по батькові керівника та головного бухгалтера.
 14. Адреса місця проживання особи, яка заповнює документ, а також інші реквізити, взяті з документів платника податків, які засвідчує його особу.
 15. Всі розрахунки, які подаються до податкового органу, відображаються в рублях.
 16. Обов’язково вказуються вся сума допомоги, що виплачується з непрацездатності, яка виникла внаслідок травми або ж захворювання.
 17. Вказуються всі виплати та винагороди.
 18. Суми за грошового забезпечення, речового забезпечення та інших виплат, які вироблялися на користь фізичних осіб.
 19. Суми податку, що нараховується за останній квартал цього податкового періоду, та за кожний окремий місяць в останньому кварталі цього податкового періоду.
 20. Платник податку вказує дані про витрати, які були проведені з метою соціального державного страхування фізичних осіб.
 21. Податкові пільги (вказуються платником податків при наявності таких).
 22. Про достовірності та повноти відомостей, що подаються до декларації, будуть вказувати підпису керівника організації, яка є платником податку, а також головного бухгалтера організації.