Як заповнювати форму балансу

Як заповнювати форму балансу

Узагальнення та групування активів і пасивів у грошовій оцінці на певну дату є бухгалтерським балансом. Його показники характеризують фінансове становище компанії на звітну дату. За допомогою балансу керівництво організації і власник визначає величину капіталу, яка знаходиться під його контролем. Баланс також дає уявлення про величину запасів, матеріальних цінностях, стан розрахунків та інвестицій.

Вам знадобиться

- Встановлена ​​підприємством або Міністерством фінансів форма.

Інструкція

  1. Форма балансу складається з активу і пасиву. В активі заповнюються ресурси підприємства, а в пасив вносяться джерела їх формування. У бухгалтерському балансі підсумкові суми активу і пасиву повинні бути завжди рівні.
  2. Титульна частина балансу повинна містити назву підприємства, звітну дату, ідентифікаційний номер платника податків, юридична адреса, основний вид діяльності та форму власності.
  3. Баланс складається з 5 розділів. Актив містить 2 розділи: «Необоротні активи» і «Оборотні активи». Пасив складається з 3 розділів: «Капітал і резерви», «Довгострокові зобов’язання» і «Короткострокові зобов’язання».
  4. Кожна стаття активу розкриває сутність ресурсів, їх величину і використання. Пасив — джерела освіти, тобто за рахунок чого створюється актив. Всі дані балансу на початок звітного періоду відповідають даним на кінець минулого періоду.
  5. Рядок за рядком вноситься сальдо в форму балансу за всіма рахунками. На практиці бухгалтер найчастіше відкриває до окремих рахунків субрахунки. Статті балансу мають заповнюватися, виходячи з даних Головної книги. На відміну від колишніх стандартів, тепер не потрібно вказувати номери рахунків бухгалтерського обліку, за яким сальдо має переноситися в дану статтю. Головне завдання — згрупувати залишки по рахунках відповідно до Положення з ведення бухгалтерської звітності.
  6. Під словом «баланс» мається на увазі ведення бухгалтерських записів, але сучасний бухгалтерський облік вийшов за рамки простої реєстрації. Тепер бухгалтерським обліком є ​​не самі записи, а сенс, для якого вони призначені — це аналіз і інтерпретація, а також встановлення залежності між діями і фінансовими результатами. Крім того, баланс дає можливість шукати альтернативні шляхи ведення бізнесу, допомога власнику при виборі варіанта дій. Керівництво завжди хвилює два питання: чи буде підприємство давати прибуток і чи в змозі воно виконати взяті зобов’язання. Відповіді на ці питання можна побачити в бухгалтерському балансі.

Зверніть увагу

Міністерством фінансів розроблено форма бухгалтерського балансу, однак підприємства можуть використовувати форму, розроблену самостійно, але коди рядків, груп, розділів повинні збігатися з встановленою формою.

Корисні поради

Статті балансу мають бути підтверджені даними інвентаризації майна підприємства і зобов’язань.