Як заповнювати інвентаризаційний опис

Як заповнювати інвентаризаційний опис

Для перевірки достовірності бухгалтерського обліку кожна організація повинна проводити інвентаризацію активів, це можуть бути основні засоби, матеріали та інші цінності. Результати цієї перевірки заносяться в інвентаризаційний опис (форма № інв-1, інв-3, інв-5, інв-8а, інв-16). Дуже важливо правильно її заповнити.

Інструкція

  1. Складається інвентаризаційна опис у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, другий залишається у перевіряючого. Її повинні підписувати матеріально відповідальні особи після оцінки і повторної перевірки всіх даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю цінностей у організації.
  2. При заповненні опису повинні бути заповнені всі рядки. В поле «Організація» вкажіть повне найменування кампанії, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток». У цьому ж рядку необхідно вказати загальноросійський класифікатор підприємств і організацій, його ви можете подивитися в облікових документах.
  3. Нижче рядком записується структурний підрозділ, наприклад, транспортне. Якщо кампанія використовує коди для таких підрозділів, то вказується і він. Після цього вказується КВЕД.
  4. Далі вам потрібно написати, підстава для проведення інвентаризації, наприклад наказ (розпорядження) керівника. У рядках «Дата початку інвентаризації» та «Дата закінчення інвентаризації» вказується період перевірки згідно з наказом.
  5. Існує в опису графа «Код операції», якщо ваша організація застосують кодування, то ставте код, а якщо ні — прочерк.
  6. У інвентаризаційного опису всі цінності мають порядкові номери, відповідно їх проставляйте в потрібну графу, а поруч ставте дату проведення перевірки по кожному найменуванню та вид цінностей, наприклад, виробничі запаси.
  7. Після слова знаходяться необхідно вказати прав власності, наприклад, що знаходяться у власності організації.
  8. У графі 2 необхідно вказати рахунок, у якому відображаються залишки цінностей, наприклад, якщо це матеріали — 10, основні засоби — 01.После цього вказуються характеристики активів, сорт, вид, одиниці виміру згідно ОКЕІ, інвентарний номер, вартість кожної одиниці і номер паспорта .
  9. Після того як все заповнено пораховано, відповідальні особи в графі «Фактична наявність» повинні вказати кількість і суму цінностей, підсумувати всі залишки і записати їх у графу «Разом», а потім розписатися.
  10. Далі інвентаризаційний опис передається в бухгалтерію, де проставляються залишки, що значаться на балансі. Бухгалтер повинен розписатися. Якщо є різниці в даних, то складається сличительная відомість.