Як заповнювати листок непрацездатності

Як заповнювати листок непрацездатності

Листок непрацездатності є документом, що підтверджує тимчасове звільнення від роботи. Оплачує його фонд соціального страхування. Якщо будуть внесені неточні дані, то такий документ не оплачується.

Інструкція

 1. Штамп лікувального закладу з його назвою та адресою ставиться у верхньому правому куті. Додатково назва може бути надруковано або написано від руки.
 2. У правому верхньому і правому нижньому кутах проставляється також печатку для лікарняних листів.
 3. У деяких випадках повинні проставлятися додаткові друку. У першому випадку — коли у людини немає реєстрації за місцем захворювання (приїжджим, відрядження, які знаходяться на відпочинку в даній місцевості). У другому випадку при огляді громадян, яких направили на медичну експертизу. Печатка ставиться поряд з підписом керівника, що підтверджує висновок.
 4. Розбіжність друку у верхньому кутку і в нижньому допускається при перенаправленні хворого в іншу медичну установу.

  Усі печатки повинні бути чіткими без розмивів і потьоків.

  Деякі види печаток можуть бути без назви установи. Це психіатричні клініки, наркологічні, інфекційні, центри боротьби зі СНІДом.
 5. Листок непрацездатності повинен бути заповнений без помарок ручкою або друкуючим пристроєм.
 6. На лицьовій стороні вказується, виданий лікарняний лист первинно, або це продовження раніше виданого, число, місяць (прописом), рік видачі, прізвище, ім’я, по батькові хворого, вік (кількість повних років), стать, повна назва організації, де працює хворий. Також вказується, виданий лікарняний лист за основним місцем роботи, або за місцем роботи за сумісництвом.
 7. У відповідних графах вказується захворювання або інша причина (по вагітності та пологах), режим лікування, відмітки про порушення режиму, від якого і по яке число режим був порушений.
 8. У графі «Звільнення від роботи» проставляється арабськими цифрами дата видачі або (при необхідності) дата чергового продовження. Лікар ставить особистий підпис і печатку.
 9. Якщо рішення приймається медичною комісією, то додатково ставиться підпис голови комісії.
 10. У рядку «Приступити до роботи» дата пишеться прописом.
 11. Якщо хворий продовжує хворіти, то вноситься відповідний запис. У старому листі пишуть, що виданий новий, і ставлять його номер, дату видачі та підпис лікаря.
 12. Якщо встановлено інвалідність, листок непрацездатності закривають і вносять відповідний запис.
 13. Якщо лікарняний лист загублений, видається дублікат.