Як заповнювати оборотно-сальдову відомість

Як заповнювати оборотно-сальдову відомість

Оборотно-сальдові відомості створені для того, щоб було зручно контролювати рахунки. На основі оборотно-сальдової відомості виводять балансовий звіт. Тому правильне і точне заповнення цього документа просто необхідно.

Інструкція

  1. В оборотно-сальдової відомості міститься інформація про залишки на початку і в кінці періоду для кожного рахунку, а також про обороти по дебету і кредиту в цьому періоді. Її необхідно заповнювати після того, як ви зробите все проводки по кожному рахунку, спише собівартість, нарахуєте амортизацію, виведіть всі види прибутку.
  2. Складається даний бухгалтерський документ на підставі шахматки. Припустимо, що деякі рахунки мали залишки на початок періоду. У графах «Залишок на початок періоду» та «Залишок на кінець періоду» повинна бути лише одна сума — або за дебетом, або по кредиту. Активні рахунки повинні мати залишки за дебетом, пасивні — по кредиту.
  3. Всі обороти за місяць (представляють собою суму операцій і по кредиту, і за дебетом) заносяться у відповідні колонки. Вони можуть бути і по кредиту, і за дебетом.
  4. Після закінчення заповнення відомості потрібно підрахувати підсумки в кожному стовпці. Перевірити правильність заповнення оборотно-сальдової відомості просто. Повинно дотримуватися правило попарного рівності підсумків всіх колонок: дебетове початкове сальдо дорівнює кредитовому початковому сальдо, дебетові обороти за період дорівнюють кредитових оборотів, кінцеві дебетові сальдо рівні кінцевим кредитовим сальдо.
  5. Цей документ зазвичай складають за синтетичними рахунками, але цілком можливо і складання розгорнутої відомості за аналітичними рахунками. Кінцевий підсумок конкретної аналітичної групи повинен бути рівний цифрі, внесеної до оборотної відомості в клітинку з цього синтетичного рахунку.
  6. Після повної перевірки оборотно-сальдової відомості дані слід перенести в балансовий звіт.
  7. Звичайно, зараз на більшості підприємств стоять комп’ютерні програми, які суттєво полегшують ведення бухгалтерської звітності, але вміння вручну заповнювати оборотно-сальдові відомості допоможе побачити повну картину руху коштів.