Як заповнювати платіжне доручення на страхові внески

Як заповнювати платіжне доручення на страхові внески

Платіжне доручення являє собою документ, необхідний для здійснення безготівкових розрахунків. По ньому виробляються перерахування страхових внесків, які є обов’язковими платежами, що сплачуються роботодавцями до фондів соціального, обов’язкового медичного, пенсійного страхування.

Вам знадобиться

- Платіжне доручення встановленого зразка;
- Реквізити організації;
- Реквізити банку платника;
- Реквізити банку одержувача.

Інструкція

  1. Кожне поле бланка платіжного доручення передбачає занесення до нього певної інформації, званої реквізитами. У полі № 2 вказати значення 0401060, що є незмінним і є номер форми платіжного доручення. У полях «Номер платіжного доручення» і «Дата складання» вписати порядковий номер платіжки, дату цифрами у вигляді ДД.ММ.РРРР відповідно. Слово «рік» не писати, після цифри року точку не ставити.
  2. В полі «Вид платежу» написати слово «електронно», якщо використовується програма «Банк-клієнт». В інших випадках нічого не вказувати. У графі «Сума прописом» занести суму платежу прописом із зазначенням рублів і копійок. Слова «рублі» та «копійки» не скорочувати, останні вказати цифрами. В поле «Сума» поставити суму платежу цифрами, відокремивши рублі від копійок знаком тире «-».
  3. В поля, призначені для вказівки ІПН та КПП, занести дані, згідно з виданими в податковому органі документам. В полі «Платник», вписати найменування організації, підрозділу або філії, якщо це юридична особа і прізвище, ім’я, по батькові у разі, якщо платником є ​​індивідуальний підприємець, адвокат або нотаріус, вказавши перед прізвищем в дужках приналежність роду діяльності. Поле «Сч. № »служить для вказівки розрахункового рахунка платника податку.
  4. У поля «Банк платника» і «Банк одержувача» занести дані із зазначенням повного найменування банку платника і одержувача відповідно. До поля «Банк платника» додатково потрібні дані БИК і рахунки. Для «Банку одержувача» — БИК, ІНН, КПП, рахунок.
  5. В полі «Вид оп.» Вказати цифру «01», що відповідає оплаті платіжним дорученням. Поля «Термін плат.», «Наз. пл. »,« Код »не заповнювати, а« Рез. полі »є додатковим. В полі «Очер. плат. »поставити цифру три відповідно до ст.855 ЦК України. У полі «Призначення платежу» вказати інформацію, в якій фонду сплачуються страхові внески.
  6. Над полем «Призначення платежу» розташовано сім полів, яким присвоєно порядкові номери від 104 по 110. У полі 104 вказати двадцятизначні Код бюджетної класифікації на підставі переліку класифікації доходів бюджетів РФ, ознайомитися з яким можна на офіційному сайті ФНС Росії або уточнити у фонді, в який проводитиметься платіж. У полі 105 вказати код Окатий, який є в Класифікація об’єктів. Отримати інформацію коду ОКАТО можна на стендах в податковому органі або в інформаційній системі «КонсультантПлюс».
  7. У полі 106 вказати підставу платежу, поставивши позначення ТП або ЗД. Перше означає, що це поточний платіж, а друге — добровільне погашення заборгованості відповідно до п.5 Наказу Мінфіну РФ від 24.11.2004 N106н. У полі 107 вказати податковий період, за який проводиться оплата. Воно повинно містити 10 знаків, 8 з яких відносяться до дати, про яку йдеться у форматі ДД.ММ.РРРР та періоду МС — місячний, КВ — квартальний, ПЛ — піврічний, ГД — річний. Спочатку зазначити період, потім дату.
  8. У полі 108 написати цифру «0». Вона означає, що платіж поточний або добровільний, відповідно до п.7 Додатку № 3 Наказу Мінфіну РФ від 24.11.2004 N106н. Поле 109 складається з десяти знаків. У нього необхідно вписати дату у форматі ДД.ММ.РРРР. При добровільному погашенні заборгованості поставити цифру «0». У полі 110 вказати тип платежу ПЛ, що означає сплату платежів.
  9. Внизу платіжного доручення ставиться підпис того, за ким це право закріплено, на що є зразок підпису, засвідченої банком. У лівому нижньому куті платіжного доручення на місці букв М.П. поставити печатку організації. При її відсутності — написати ручкою «б / п».

Зверніть увагу

Платіжне доручення заповнюється тільки на один вид страхового внеску.

Корисні поради

Якщо порушені терміни сплати страхових внесків, то будуть нараховані пені. Використання ONLINE-сервісу на офіційному інтернет-сайті ФНС Росії дає можливість з легкістю справлятися із завданням оформлення платіжних доручень.