Як заповнювати реєстр акціонерів


 

Реєстр акціонерів — це документ, в якому містяться всі дані про акціонерне товариство, власників акцій, категоріях, дивідендах та документах, що підтверджують здійснення операцій з цінними паперами.


Інструкція

  1. Акціонерні товариства з чисельністю учасників менше 50 людей ведуть реєстр акціонерів самостійно. При кількості учасників більше 50 акціонерів справи з ведення реєстру передаються в організацію, що має ліцензію.
  2. Реєстр акціонерів містить відомості про акціонерне товариство, розмір статутного капіталу, кількість та номінальну вартість акцій, дані про всіх осіб, які є номінальними власниками акцій або їх власниками. Також в ньому зібрана інформація про викуплених товариством акціях (кількість, вартість та категорії); дані по виплаті дивідендів; реквізити підтверджують угоди з акціями документів.
  3. Акціонерне товариство зобов’язане відкрити кожному акціонеру або номінальному власникові акцій особовий рахунок в реєстрі, проводити будь-які операції з акціями тільки за їх дорученням, забезпечити доступ до реєстру акціонерів, вносити зміни і доповнення, видавати виписки і здійснювати інші дії, пов’язані з веденням реєстру.
  4. Ви можете вести реєстр на папері або в електронному вигляді. Паперовий варіант є оригіналом і має бути підписаний головою ради директорів і головним бухгалтером, завірений печаткою.
  5. Усі записи про зміни заносяться до реєстру протягом 3 днів на вимогу акціонера або номінального утримувача акцій. Будь-які позначки вносяться на підставі підтвердних документів. Це можуть бути договори застави або купівлі-продажу акцій, передавальні розпорядження, судові акти.

Зверніть увагу

Виписки з реєстру видаються на вимогу акціонера після пред’явлення ним письмового запиту. Виписка видається тільки по тих акціях, власником яких є акціонер.

Корисні поради

Всі особи, які зареєстровані в реєстрі акціонерів, зобов’язані інформувати суспільство про зміну своїх даних.