Як заповнювати РКО


 

Касові операції в організації необхідно відображати первинними документами. Для обліку касових операцій застосовується видатковий касовий ордер (ВКО), на підставі якого видаються готівкові кошти з каси. Видача грошових коштів за видатковим касовим ордером проводиться тільки в день складання документа. Бланк видаткового касового ордера має затверджену форму КО-2.Вам знадобиться

— Бланк форми КО-2.
- Документи, що дають підставу для видачі коштів з каси (наказ, розпорядження, авансовий звіт і т. д.).

Інструкція

  1. У рядку «Організація» вкажіть повну назву вашої організації та код за ЗКПО.

  2. У графах «Номер документа» і «Дата складання» впишіть порядковий номер РКО і дату видачі грошей.

  3. У графі «Кореспондуючий рахунок» вкажіть рахунок, в дебеті якого ви відобразіть суму, видану з каси, в графі «Кредит» — рахунок 50.

  4. У графі «Сума» цифрами проставте суму виданих коштів.

  5. У рядку «Видати» вкажіть прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видаються гроші з каси.

  6. У графі «Підстава» напишіть мета видачі грошей, наприклад, «здана виручка в банк», «видано під звіт».

  7. У рядку «Сума» з великої літери вкажіть суму: рублі — прописом, копійки — цифрами.

  8. У рядку «Додаток» впишіть документи, на основі яких відбувається видача: найменування, номер і дата складання.

  9. Подайте видатковий касовий ордер на підпис керівнику і головному бухгалтеру. У рядку «Отримав» одержувач грошей вписує одержувану суму прописом.


  10. У рядку «За» вкажіть реквізити документа, що засвідчують особу одержувача.


Зверніть увагу

Після видачі грошей РКО підписує касир, РКО реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. Видача грошей за видатковим касовим ордером можлива тільки після пред’явлення документа, що посвідчує особу одержувача. РКО виписується бухгалтером в одному примірнику, на руки одержувачу грошей він не видається. Видатковий касовий ордер повинен бути заповнений чітко, виправлення в ньому не допускаються. При наявності виправлень видатковий касовий ордер може бути визнаний недійсним.

Корисні поради

Незаповнені місця в РКО прокреслюються. При необхідності видачі грошей за дорученням, в РКО потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручено одержати готівку і прикласти до касового ордеру довіреність.