Як заповнювати шахову відомість

Як заповнювати шахову відомість

Шахова відомість на увазі під собою форму відображення і періодичних змін бухгалтерських записів в рамках синтетичних кореспондуючих рахунків. Вона містить в собі підсумкові суми господарських однорідних операцій. Як правило, шахова відомість оформляється у вигляді таблиці.

Інструкція

 1. Створіть таблицю у вигляді математичної матриці. Потім розташуєте всі дебетові записи по рядках, які по горизонталі. Інформацію по кредиту заповніть по вертикалі, по стовпцях матриці.
 2. Утворіть стовпці і рядки матриці за допомогою використання кодів кожного рахунку. Дана кодування повинна бути передбачена рахунковим планом. Це дозволить по кожному конкретному елементу матриці побачити необхідну кореспонденцію рахунків. Приміром, 41 рахунок «Товари». Його дебетовий оборот представлятиме рядок матриці (її підсумкове значення). При цьому видно по стовпцях: з яких оборотів по кредитуються (корреспондирующим) рахунками даний оборот складається. Підсумок рядка є сумою кредитуються рахунків. Завдяки цьому підходу утворюється складна (складова) проводка:

  - Рахунок 41 дебет «Товари»;

  - Рахунок 60 кредит «Розрахунки з підрядниками і постачальниками»;

  - Рахунок 42 кредит «Торгова націнка»;

  - Рахунок 75 кредит «Розрахунки з засновниками».
 3. Можливе включення та інших рахунків. Крім цього, якщо ви ставите перед собою завдання контролю за внутрішньою перекидання товарів між певними, матеріально відповідальними суб’єктами, то зробіть запис: 41 кредит «Товари».
 4. Доповніть рядки та стовпці даними значеннями про вхідні сальдо. В цьому випадку по цій матриці ви зможете легко обчислити кінцеві залишки (сальдо).
 5. Розрахуйте підсумки матриці. Вони повинні містити 3 контрольних рівності:

  - Суму початкових (дебетових) залишків всіх рахунків, яка буде дорівнює розміру суми кредитових (початкових) залишків цих же рахунків;

  - Суму дебетових оборотів за всіма рахунками, яка дорівнюватиме величині суми по кредитних оборотів даних рахунків;

  - Суму дебетових (кінцевих) залишків всіх рахунків, яка буде дорівнює значенню суми кредитових (кінцевих) залишків цих же рахунків.