Як заповнювати товарний звіт

Як заповнювати товарний звіт

Одним із документів, що підтверджують діяльність організації, що займається реалізацією будь-якої продукції, є товарний звіт (форма ТОРГ-29). Цей документ необхідний і для того, щоб враховувати залишок товару на складі за звітний період.

Інструкція

 1. Вкажіть в адресній частині цього документа найменування вашої організації або її структурного підрозділу, прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи. Вкажіть номер товарного звіту, дату складання цього документа та період, за який необхідно скласти звіт.
 2. Перед заповненням прибутковій частині звіту обов’язково зберіть всі прибуткові документи, оскільки кожен з них буде необхідно записувати окремо. Вкажіть постачальника, вид прибуткового документа, дату його складання та порядковий номер. Розрахуйте загальну суму надійшли і оформлених товарів за весь період, потрібний для звіту. Обчисліть підсумок приходу з урахуванням залишку попереднього періоду. Таким чином, у цій частині звіту повинен бути відображений залишок товарів у вартісному виразі на дату складання попереднього товарного звіту, а також вартісне вираження надійшли товарів і тари, згідно супровідним документам.
 3. Підготуйте і всі витратні документи, необхідні для заповнення прибуткової частини товарного звіту. У цій частині ви повинні будете визначити загальну суму витрат товару (а також тари) в рамках звітного періоду. Зверніть увагу на те, що кожен видатковий документ повинен бути оформлений в товарному звіті окремим рядком. У кожній відповідному рядку повинно бути зазначено:

  - Сума виручки за чеками ККМ;

  - Сума виручки від дрібнороздрібної, дрібнооптової та великооптової торгівлі (відповідно з прибутковими ордерами);

  - Сума збитків, пов’язана з поверненням постачальнику неліквідних або неякісних товарів;

  - Вартість переміщення товарів;

  - Різниця в ціні при дрібнороздрібної, дрібнооптової та великооптової торгівлі і т.д.
 4. Не забудьте, що всі прибутково-видаткові документи повинні розташовуватися в хронологічному порядку. Якщо ви поступили на роботу недавно, пронумеровувати товарні звіти, що складаються вами, починаючи з моменту початку роботи на даній посаді. Не допускайте поправок і підчищень у товарному звіті. Якщо ж ви помітили якусь помилку, акуратно закресліть її, вкажіть вірні дані над виправленою рядком, підпишіть «Виправлено» і проставте дату. Обов’язково завірте нові дані підписом бухгалтера та іншого матеріально відповідальної особи.
 5. Складіть товарний звіт в 2-х примірниках, на кожному з яких має бути присутня підпис бухгалтера і матеріально відповідальної особи. Направте товарний звіт на затвердження керівнику організації.