Як заповнювати товарно-транспортні накладні

Як заповнювати товарно-транспортні накладні

Товарно-транспортна накладна — це офіційний супровідний документ, який використовується у вантажоперевезеннях автотранспортними підприємствами. Неправильне його заповнення може спричинити за собою проблеми з контролюючими органами.

Інструкція

 1. У загальному випадку, ТТН заповнюється трьома сторонами — вантажовідправником, вантажоперевізником і вантажоодержувачем. Кожен з них повинен максимально коректно заповнювати відповідні рядки документа.

  Ще до навантаження автотранспорту вантажовідправник вносить в документ свої реквізити, вказує дату заповнення та присвоює документу номер.
 2. Крім того, вантажовідправником заповнюються такі поля: найменування вантажоодержувача, відправника вантажу і платника, а також усі їхні реквізити.
 3. Далі заповнюється таблиця перевезеного товару, із зазначенням найменування товару, кількості, ціни, одиниці виміру і т.д. Також зазначається загальна кількість товару, їх загальна сума і загальна сума до оплати (прописом).
 4. Якщо для оприбуткування товару необхідно вказівка ​​додаткових характеристик, то ТТН повинен бути супроводжений відповідними документами.
 5. На підставі «подорожнього листа», також необхідно заповнити дані вантажоперевізника, якщо для виконання перевезення потрібно кілька рейсів, то їх кількість вказується у відповідному полі.
 6. Документ завіряється підписом відповідальної за відвантаження товару, а також підписом головного бухгалтера.

  Наприкінці необхідно заповнити поля в розділах «Відпустка вантажу справив» і «Вантаж до перевезення прийняв».
 7. Вантажоодержувач заповнює такі поля:

  • Організацію, котра проводить розвантажувальні роботи, час початку і закінчення розвантаження,

  • Водій, підписом засвідчує факт доставки вантажу і його передачі вантажоодержувачу,

  • Заповнюються дані особи прийняв вантаж, отримання вантажу вантажоодержувачем фіксується його штампом.
 8. У разі невідповідності даних зазначених у ТТН, фактично поставленого вантажу, вантажоодержувач складає акт, для подальшого пред’явлення претензій постачальнику.

  Всю відповідальність за правильне складання ТТН несуть вантажовідправник і вантажоодержувач. ТТН складається у чотирьох примірниках.
 9. При заповненні ТТН грузоперевозчик повинен вказати: відстань, на яку був перевезений вантаж, код експедирування вантажу, суму нараховану водієві за виконану роботу і т.д.

  Якщо водій бере участь у навантаженні і розвантаженні вантажу, то ця робота повинна бути відображена в угоді між перевізником і вантажовідправником (вантажоодержувачем) і оплачуватися окремо.

  Після того, як водій отримає заповнені документи про навантаження і розвантаження товару, процес перевезення вважається закінченим.