Як заповнювати відомість по зарплаті

Як заповнювати відомість по зарплаті

Платіжна відомість використовується, як платіжний документ, для видачі заробітної плати співробітникам організації. Виплата по платіжній відомості може здійснюватися протягом кількох днів, що зручно для співробітників. Вся інформація по виплаті суми співробітникам не є конфіденційною, в чому полягає недолік платіжних відомостей.

Вам знадобиться

- Платіжна відомість;
- Журнал реєстрації платіжних відомостей;
- Список співробітників;
- Інформація про суми виплат співробітникам.

Інструкція

  1. Проставте повне найменування організації, напишіть у рядку «структурний підрозділ» назва відділу, відповідального за складання відомості. У графі «Кореспондуючий рахунок» вкажіть рахунок по дебету «70».
  2. Заробітна плата в касі може зберігатися протягом 3 діб. У рядку «У касу для оплати в строк» ​​поставте дату початку видачі заробітної плати та дату закінчення, через 3 доби з моменту видачі грошей. Графу «Розрахунковий період» слід заповнити відповідно. Загальну суму, що підлягає виплаті, пишіть з великої літери, починаючи з початку рядка. Копійки завжди вказуйте тільки цифрами. Дозвіл на виплату заробітної плати підпишіть у керівника установи та головного бухгалтера.
  3. У графах «Номер документа» і «Дата складання» проставте порядковий номер і дату складання відомості.
  4. На другій сторінці бланка платіжної відомості оформите табличну частину. Порядковий номер співробітника вкажіть у графі 1. Далі заповніть його табельний номер, який вказаний в особистій картці співробітника. У графі 3 напишіть прізвище, ім’я та по батькові працівника. Суму, нараховану кожному співробітнику, проставте цифрами в графі 4. Пишіть її впритул до лівої вертикальної межі графи.
  5. Якщо в організації працює кілька десятків людей, платіжна відомість може складатися з декількох сторінок. Кількість листів платіжної відомості вкажіть цифрами в рядку «Кількість аркушів».
  6. Після закінчення строку виплати в платіжній відомості проти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, зробіть позначку «Депоновано». Графа «Примітка» використовується у разі отримання заробітної плати за дорученням іншою людиною. У цій графі вказуйте номер пред’явленого документа.
  7. Наприкінці платіжної відомості після останнього запису підведіть підсумкову сходинку для проставлення загальної суми відомості. На видану суму заробітної плати складіть видатковий касовий ордер за формою N КО-2, номер і дату якого проставте на останній сторінці платіжної відомості.

Зверніть увагу

У платіжній відомості в обов’язковому порядку повинні бути заповнені всі графи та рядки, передбачені для заповнення. Ні в якому разі не допускаються помарки, підчистки, використання коректора.

Корисні поради

У графі «Прізвище, ініціали» краще писати ім’я та по батькові, оскільки можлива ситуація, коли в організації працюють або однофамільці, або родичі.