Як заповнювати залікові книжки

Як заповнювати залікові книжки

Залікова книжка — офіційний документ, що підтверджує успішність студента за передбаченими навчальними планами дисциплін. Вона оформляється паралельно зі студентським квитком і особистою справою і видається на руки.

Інструкція

 1. Бланки залікових книжок стандартні і знаходяться у вільному продажу. Їх можна придбати, наприклад, у випадку втрати документа, і запевнити в навчальному закладі печаткою та підписом. Після цього вони можуть використовуватися за своїм прямим призначенням.
 2. На першій сторінці вказуються дані про власника залікової книжки: прізвище, ім’я, по батькові, студента, найменування навчального закладу, факультет, кафедра, дата оформлення документа, номер наказу на зарахування. На першому форзаці приклеюється малюнок і завіряється гербовою печаткою. Також вказується порядковий номер документа, який може бути складений як з чисел і букв, так і з їх комбінацій.
 3. Для кожної сесії призначений один розворот залікової книжки. Вгорі є спеціальний рядок, в неї студент повинен перед початком проміжних випробувань вписувати своє прізвище та ініціали. Після їх закінчення — необхідно здати документ в деканат, щоб завірити печаткою факультету успішну здачу сесії.
 4. Відмітки «незадовільно» в залікову книжку не ставляться, допускаються тільки такі формулювання (можливо скорочення):

  • Залік;

  • Відмінно;

  • Добре;

  • Задовільно.

  Цифрова інтерпретація не вказується. Якщо викладач не може поставити студенту позитивну оцінку, то він не вносить в документ ніяких записів.
 5. По кожному предмету заповнюються графи:

  • Дата здачі;

  • Позначка;

  • Кількість академічних годин (не обов’язково);

  • Назва дисципліни відповідно до навчального плану (можна скорочене);

  • Прізвище та ініціали викладача;

  • Підпис викладача.
 6. Всі записи в залікову книжку вносяться в хронологічному порядку, при цьому слід відштовхуватися від дати фактичної здачі дисципліни, а не планової. Якщо вкралася помилка, то вона акуратно закреслюється, прописується поруч вірне твердження і завіряється підписом посадової особи. Якщо неточність допустив викладач, то він її і виправляє, в інших випадках — слід звернутися в деканат. Сам студент не має права вносити зміни в залікову книжку.
 7. Оцінки теоретичних знань проставляються з лівого боку розвороту залікової книжки у форматі «відмінно», «добре» або «задовільно», практичних навичок — з правого з формулюванням «залік» або «зараховано». У цей список вписуються й курсові роботи з обов’язковим зазначенням теми та отриманої оцінки. Для оцінок по виробничій практиці передбачений спеціальний розворот в кінці залікової книжки.
 8. Окремо наводяться оцінки, отримані під час виконання підсумкових випускних кваліфікаційних робіт. Після здачі останньої сесії всі залікові книжки здаються в деканат і перевіряються на повноту заповнення та відповідність інформації з навчальним планом. Якщо не виявлено протиріч, то документ залишається в деканаті і студенту більше не повертається.