Як заповнювати заробітну відомість

Як заповнювати заробітну відомість

Платіжна відомість по заробітній платі має уніфіковану форму, затверджену постановою Держкомстату № 1 від 05.01.04. Нарахування заробітної плати відбувається на бланку Т-49, Т-51, платіжна відомість оформляється на бланку Т-53.

Вам знадобиться

- Відомість;
- Первинні документи обліку робочого часу або виробітку.

Інструкція

  1. Якщо ваші співробітники отримують зарплату по розрахунковому рахунку або банківської карти, то складайте тільки відомість форми Т-49. Будь-яку відомість складайте в одному примірнику, заповнювати її повинен бухгалтер з розрахунку зарплати. Усі нарахування проводите за пред’явленими первинним документам обліку робочого часу або виробітку.
  2. Заповніть титульний лист відомості, напишіть повне найменування вашого підприємства, номер структурного підрозділу, якщо організація розділена на підрозділи, номер цеху чи відділу, вкажіть загальну суму, яка підлягає виплаті всім співробітникам. Підпишіть документ у керівника підприємства або у уповноваженої особи, що заміняє керівника.
  3. У графі 3 запишіть ПІБ співробітників під порядковими номерами, заповнюваними в графі 1, суму нарахованої зарплати в графі за дебетом 70.
  4. Згідно з чинним законодавством, всю суму зарплати ви зобов’язані видати протягом трьох діб. Якщо хтось не встиг її отримати за даний період, то ви не маєте права затримувати гроші в касі, і зобов’язані передати їх інкасатору. Тому навпроти кожного прізвища співробітника, який не одержав зарплату, внесіть запис «Депоновано».
  5. Якщо ви складаєте відомість на кілька десятків або сотень людей, кожен лист пронумеруйте, прошнуруйте, в кінці відомості вкажіть кількість складених листів.
  6. У графі «Примітки» вказуйте номер документа, що пред’являється співробітником при отриманні заробітної плати чи номер довіреності, якщо заробітну плату отримує нотаріально довірена особа.
  7. В кінці відомості заповніть підсумковий рядок, в якій проставте загальну суму нарахувань, які підлягають виплаті.
  8. Складіть видатковий касовий ордер уніфікованої форми КО-2. Його номер і дату складання запишіть на останню сторінку відомості.
  9. Усі записи робіть чорним або синім чорнилом без виправлень і помарок. Внесіть номер платіжної відомості до журналу обліку під наступним порядковим номером.